Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
բոլորից
Նա սիրում է իմ ընկերոջը բոլորից։
uitgerekend
Ze houdt uitgerekend van mijn vriend.
մոտավորապես
Այս պատճառը մոտավորապես 2000 տարեկան է։
ongeveer
Het schip is ongeveer 2000 jaar oud.
առաջ
Ես առաջինում եմ լուսանկարը տեղադրել մայրամուտին։
eerder
Ik nam de foto eerder bij zonsondergang.