Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
aselov
Nakhadep, aselov, na shat yerazank’ner uni.
Kěyǐ shuō
tā yǒu hěnduō mèng, kěyǐ shuō.
yerbemn
Yerbemn ka urakh pahik.
Ǒu‘ěr
ǒu‘ěr yǒu yīgè kuàilè de shíkè.
aveli
Meky petk’ e misht sovorel.
Jìnyībù
rén bìxū jìxù xuéxí.