Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
թող դիմաց
Ոչ ոք չի ցանկանում նրան թույլ տալ առաջ գնալ սուպերմարկետի դրամարկղում:
voor laat
Niemand wil hom voor by die supermark kassapunt laat gaan nie.
քայլել
Այս ճանապարհով չի կարելի քայլել։
stap
Hierdie pad moet nie gestap word nie.
խայտառակել իրեն
Բոլորը ծիծաղում էին, երբ նա ամաչում էր իրեն։
verleentheid bring
Almal het gelag toe hy homself in verleentheid gebring het.