Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
ստեղծել
Նա տան մոդել է ստեղծել։
創造する
彼は家のモデルを創造しました。
թափառել
Թոմկատուն շրջում է շուրջը:
さまよう
野良猫はあちこちさまよっています。
ճիչ
Նա ուրախությունից բղավեց.
叫ぶ
彼は喜びで叫びました。