Սովորեք այբուբենը Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Սովորեք օտար այբուբեններ առցանց: Առկա է ավելի քան 40 այբուբեն:

Այբուբենները շատ կարևոր են սովորելու համար, եթե ցանկանում եք կարդալ և գրել այն լեզվով, որը սովորում եք: Նրանք օգտակար տեղեկատվություն են տրամադրում լեզուների տառերի հնչյունների մասին և օգնում են ձեզ ավելի բնական հնչել, երբ խոսում եք: Ոլորեք ներքև և ընտրեք ավելի քան 40 այբուբեններից, որպեսզի սկսեք սովորել հիմա:

hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
á
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dlhé á
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
prehlasované á
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dzé
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
é
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dlhé é
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ef
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
chá
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
í
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dlhé í
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
el
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dlhé el
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
mäkké el
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
em
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
en
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
o
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
kvé
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
er
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dlhé er
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
es
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
mäkké té
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
u
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dlhé ú
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dvojité vé
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
iks
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
ypsilon
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
dlhý ypsilon
hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image hy - Alphabet Image
zet