フレーズ集

ja 複接続詞   »   te జంట సంయోజకాలు

98 [九十八]

複接続詞

複接続詞

98 [తొంభై ఎనిమిది]

98 [Tombhai enimidi]

జంట సంయోజకాలు

[Jaṇṭa sanyōjakālu]

空白をクリックしてテキストを表示するか、:   
日本語 テルグ語 Play もっと
旅行は 素敵だった けれど 、 疲れ 過ぎた 。 ప్----- చ--- బ------ క--- చ--- అ----- ఉ--ి ప్రయాణం చాలా బాగుంది కానీ చాలా అలసటగా ఉంది 0
Pr------ c--- b------ k--- c--- a-------- u--iPrayāṇaṁ cālā bāgundi kānī cālā alasaṭagā undi
列車は 時間どおり だった が 、 人が 多すぎた 。 ట్---- స------- వ------- క--- చ--- ప------- న---- ఉ---. ట్రైన్ సమయానికి వచ్చింది కానీ చాలా పూర్తిగా నిండి ఉంది. 0
Ṭr--- s--------- v------- k--- c--- p------ n---- u---.Ṭrain samayāniki vaccindi kānī cālā pūrtigā niṇḍi undi.
ホテルは 快適だった が 、 高すぎた 。 హో--- చ--- స----------- ఉ--- క--- చ--- ఖ-------. హోటల్ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంది కానీ చాలా ఖరీదైనది. 0
Hō--- c--- s--------------- u--- k--- c--- k-----------.Hōṭal cālā saukaryavantaṅgā undi kānī cālā kharīdainadi.
彼は バスか 電車で 行きます 。 ఆయ- బ---- ల--- ట----- న- ఎ-------ు ఆయన బస్సు లేదా ట్రైన్ ని ఎక్కుతారు 0
Āy--- b----- l--- ṭ---- n- e------uĀyana bas'su lēdā ṭrain ni ekkutāru
彼は 今夜か 明日の 朝に 来ます 。 ఆయ- ఈ స------- ల--- ర--- ఉ--- ర------. ఆయన ఈ సాయంత్రం లేదా రేపు ఉదయం రావచ్చు. 0
Āy--- ī s-------- l--- r--- u----- r------.Āyana ī sāyantraṁ lēdā rēpu udayaṁ rāvaccu.
彼は 私達の ところか ホテルに います 。 ఆయ- మ--- ల--- హ---- ల- న----------. ఆయన మాతో లేదా హోటల్ లో నివసిస్తాడు. 0
Āy--- m--- l--- h---- l- n----------.Āyana mātō lēdā hōṭal lō nivasistāḍu.
彼女は スペイン語 だけでなく 、 英語も 話します 。 ఆమ- స------- త- స-- ఇ------- క--- మ-----------ి ఆమె స్పానిష్ తో సహా ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడుతుంది 0
Ām- s----- t- s--- i----- k--- m----------iĀme spāniṣ tō sahā iṅglīṣ kūḍā māṭlāḍutundi
彼女は マドリッドと ロンドンに 住んで いました 。 ఆమ- మ------- త- స-- ల---- ల- క--- న----------. ఆమె మాడ్రిడ్ తో సహా లండన్ లో కూడా నివసించింది. 0
Ām- m----- t- s--- l----- l- k--- n------------.Āme māḍriḍ tō sahā laṇḍan lō kūḍā nivasin̄cindi.
彼女は スペインも イギリスも 知って います 。 ఆమ--- స------- త- స-- ఇ-------- క--- త-----. ఆమెకి స్పెయిన్ తో సహా ఇంగ్లాండ్ కూడా తెలుసు. 0
Ām--- s----- t- s--- i------ k--- t-----.Āmeki speyin tō sahā iṅglāṇḍ kūḍā telusu.
彼は 愚かな だけでなく 、 怠け者 です 。 ఆయ- మ------- క-- బ---------- క--ా ఆయన మూర్ఖుడే కాక బద్ధకస్తుడు కూడా 0
Āy--- m------- k--- b------------- k--āĀyana mūrkhuḍē kāka bad'dhakastuḍu kūḍā
彼女は 美人な だけでなく 、 頭も いい です 。 ఆమ- అ------- క-- త-------- క--ా ఆమె అండమైనదే కాక తెలివైనది కూడా 0
Ām- a---------- k--- t---------- k--āĀme aṇḍamainadē kāka telivainadi kūḍā
彼女は ドイツ語 だけでなく 、 フランス語も 話します 。 ఆమ- జ----- క-- ఫ------ క--- మ---------ు ఆమె జర్మనే కాక ఫ్రెంచ్ కూడా మాట్లాడగలదు 0
Ām- j------ k--- p------ k--- m-----------uĀme jarmanē kāka phren̄c kūḍā māṭlāḍagaladu
私は ピアノも ギターも 弾け ません 。 నే-- ప----- క---- గ----- క--- వ--------ు నేను పియానో కానీ, గిటార్ కానీ వాయించలేను 0
Nē-- p----- k---- g---- k--- v----------uNēnu piyānō kānī, giṭār kānī vāyin̄calēnu
私は ワルツも サンバも 踊れ ません 。 నే-- వ------- క---- స---- క--- చ------. నేను వాల్ట్జ్ కానీ, సాంబా కానీ చేయలేను. 0
Nē-- v---- k---- s---- k--- c-------.Nēnu vālṭj kānī, sāmbā kānī cēyalēnu.
オペラも バレエも 好き では あり ません 。 నా-- ఒ---- క---- బ--- క--- న-----. నాకు ఒపేరా కానీ, బాలే కానీ నచ్చదు. 0
Nā-- o---- k---- b--- k--- n------.Nāku opērā kānī, bālē kānī naccadu.
あなたは 急いで 働くほど 、 早くに 終れる ます 。 మీ-- ఎ-- త----- ప--------- అ-- త----- మ- ప-- ప----- అ-------. మీరు ఎంత త్వరగా పనిచేస్తే, అంత త్వరగా మీ పని పూర్తి అవుతుంది. 0
Mī-- e--- t------ p--------- a--- t------ m- p--- p---- a-------.Mīru enta tvaragā panicēstē, anta tvaragā mī pani pūrti avutundi.
あなたは 早く 来るほど 、 早く 帰れる ます 。 మీ-- ఎ-- త----- ర--------- అ-- త----- త----- వ---------. మీరు ఎంత త్వరగా రాగలిగితే, అంత త్వరగా తిరిగి వెళ్ళవచ్చు. 0
Mī-- e--- t------ r---------- a--- t------ t----- v---------.Mīru enta tvaragā rāgaligitē, anta tvaragā tirigi veḷḷavaccu.
年を 取れば 取るほど 、 人は 気長に なる 。 వయ-- ప---------- క------ ఉ----------- త---------. వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఉల్లాసవంతంగా తయారవుతారు. 0
Va---- p---------- k----- u------------- t-----------.Vayasu perugutunna koddī, ullāsavantaṅgā tayāravutāru.

インターネットで言語を学ぶ

外国語を学ぶ人はどんどん増えている。 そしてインターネットをそのために使う人もどんどん増えてきている! オンライン学習は、昔ながらの語学の授業とは区別される。 そしてそれは多くの利点がある! ユーザーはいつ学習したいか自分で決める。 彼らはまた、何を学習したいかも探せる。 そして彼らは、一日にどのくらい学習したいかも決められる。 オンライン学習では、ユーザーは本能的な方法で学習すべきだ。 つまり、新しい言語をまったく自然に学ぶべきである。 子どものころ、または休暇中に言語を学んだ時のように。 ユーザーはそのために、シミュレートされた状況で勉強する。 彼らは様々なことを様々な場所で経験する。 その際、自らアクティブになる必要がある。 いくつかのプログラムでは、ヘッドホンとマイクを必要とする。 それによって、母国語話者と話すことができる。 それは発音を分析させることも可能だ。 そうしてどんどん改善していくことができる。 コミュニティでは、他のユーザーと情報交換できる。 インターネットでは、移動しながらでも勉強できる。 テジタル技術によって、言語をあちこちに持っていくことが可能になった。 オンラインレッスンは、従来のレッスンより良くないということはない。 プログラムがよくできていれば、非常に効率的になる。 しかし大切なのは、オンラインレッスンが派手すぎないことだ。 アニメーションが多すぎると、学習材料から気をそがれてしまう。 脳はひとつひとつの刺激を処理しなくてはならない。 それによって、記憶は即座にオーバーヒートしてしまうかもしれない。 そのため、ときには静かな環境で本を使って学ぶほうがいい。 新旧の方法を混ぜれば、すぐに進歩するだろう・・・。