თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
უხეში
უხეში კაცი
walang tahanan
isang lalaking walang bahay
საჭირო
საჭირო დახმარება
selbstverständlich
ang inaasahang tulong
ხანგრძლივი
ხანგრძლივი თევზები
matibay
matibay na mga isda