თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
წინ
ის წინ უმეტეს იყო სიმსივნელე.
avant
Elle était plus grosse avant qu‘aujourd‘hui.
გუშინ
გუშინ მწვანეა წვიმა.
hier
Il a beaucoup plu hier.
ქვევით
ის სარეცელზე წელს.
en bas
Il est allongé par terre.