თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
ghriali
lomi ghrialebs.
mengaum
Singa itu mengaum.
shemodi
shemodi!
masuk
Masuk!
glova
kmars glovobs.
berkabung
Dia sedang berkabung untuk suaminya.