თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
სუნთქვა
ის კარგად ვერ სუნთქავს.
elpot
Viņa nevar labi elpot.
დახმარება
ის დაეხმარა მას წამოდგომაში.
palīdzēt uzcēlties
Viņš palīdzēja viņam uzcēlties.
შენარჩუნება
ჩემს ფულს ღამისთევაში ვინახავ.
glabāt
Es savu naudu glabāju naktsskapī.