თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
აკრძალვა
ბევრი ქიმიური იარაღი აკრძალულია მთელ მსოფლიოში.
forby
Mange kjemiske våpen er forbodne globalt.
გაქცევა
ყველა გაიქცა ცეცხლიდან.
springe vekk
Alle sprang vekk frå elden.
გაძლიერება
ტანვარჯიში აძლიერებს კუნთებს.
styrke
Gymnastikk styrker musklane.