Ойындар

Суреттер саны : 2 Опциялар саны : 3 Уақыт секундтарда : 6 Көрсетілген тілдер : Екі тілді де көрсетіңіз

0

0

Суреттерді жаттап алыңыз!
Не жетіспейді?
көрсету
Суретте не көрсетілген?
przedstawiać
Co jest przedstawione na obrazie?
сақтау
Түсіндірмеде әрдайым сакин болу керек.
zachować
Zawsze zachowuj spokój w sytuacjach awaryjnych.
әрекет ету
Көп бала жанбыздан денсаулықты нәрселерді әрекет етеді.
preferować
Wiele dzieci preferuje słodycze od zdrowych rzeczy.