© Robertyeovil | Dreamstime.com

Әліпбиді үйрен Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Шетел әліпбиін онлайн үйреніңіз. 40-тан астам әліпби бар.

Егер сіз үйреніп жатқан тілде оқығыңыз және жазғыңыз келсе, әліпбиді үйрену өте маңызды. Олар тілдердегі әріптердің дыбыстары туралы пайдалы ақпарат береді және сөйлеген кезде табиғирақ дыбыстауға көмектеседі. Төмен жылжып, қазір үйренуді бастау үшін 40-тан астам әліпбидің ішінен таңдаңыз.

kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
aa - /ɑː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
bee - /beː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
see - /seː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
dee - /deː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ee - /eː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
hoo - /hoː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ii - /iː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
jii - /jiː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
koo - /koː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
oo - /oː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
pee - /peː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
kuu - /kuː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
tee - /teː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
uu - /uː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
yy - /yː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
ää - /æː/
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
öö - /øː/