© Elef89 | Dreamstime.com
© Elef89 | Dreamstime.com

Әліпбиді үйрен Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Шетел әліпбиін онлайн үйреніңіз. 40-тан астам әліпби бар.

Егер сіз үйреніп жатқан тілде оқығыңыз және жазғыңыз келсе, әліпбиді үйрену өте маңызды. Олар тілдердегі әріптердің дыбыстары туралы пайдалы ақпарат береді және сөйлеген кезде табиғирақ дыбыстауға көмектеседі. Төмен жылжып, қазір үйренуді бастау үшін 40-тан астам әліпбидің ішінен таңдаңыз.

kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
A a - [a]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
B b - [b]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
V v - [v]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
G g - [g]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
D d - [d]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Ǵ ǵ (Gj gj) - [ɟ, dʑ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
E e - [ɛ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Ž ž - [ʒ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Z z - [z]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Dz dz - [dz]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
I i - [i]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
J j - [j]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
K k - [k]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
L l - [l]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Lj lj - [ʎ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
M m - [m]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
N n - [n]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Nj nj - [ɲ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
O o - [ɔ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
P p - [p]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
R r - [r]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
S s - [s]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
T t - [t]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Ḱ ḱ (Ć ć) - [c, tɕ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
U u - [u]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
F f - [f]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
H h - [x]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
C c - [ts]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Č č - [tʃ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Dž dž - [dʒ]
kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image kk - Alphabet Image
Š š - [ʃ]