ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Hēgādarū
avanu hēgādarū taḍavāgiddāne.
tak či tak
On je tak či tak neskoro.
Anśataḥ
nānu īgāgalē nāyige ondu anśavannu tindiddēne.
čiastočne
Už som čiastočne zjedol hrušku.
Nāvu kēḷidāga
railu nāvu kēḷidāga haḍagāṭadallittu.
nedávno
Nedávno vlaky štrajkovali.