ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Ōḍi
obba saiklisṭ kārige ḍikki hoḍediddāne.
pereyekhat‘
Velosipedista sbila mashina.
Durupayōga
udyōgi sākaṣṭu haṇavannu lapaṭāyisiddāre.
prisvaivat‘
Sotrudnik prisvoil mnogo deneg.
Dākhale
ellavannū ī pustakadalli dākhalisalāgide.
zapisyvat‘
Vse zapisano v etoy knige.