ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು   »   uk Читати і писати

೬ [ಆರು]

ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು

ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು

6 [шість]

6 [shistʹ]

Читати і писати

[Chytaty i pysaty]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಯುಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. Я ч---ю. Я ч_____ Я ч-т-ю- -------- Я читаю. 0
YA--hytayu. Y_ c_______ Y- c-y-a-u- ----------- YA chytayu.
ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. Я -итаю ---е-у. Я ч____ л______ Я ч-т-ю л-т-р-. --------------- Я читаю літеру. 0
Y- --yta-u--ite-u. Y_ c______ l______ Y- c-y-a-u l-t-r-. ------------------ YA chytayu literu.
ನಾನು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. Я --т-ю ---во. Я ч____ с_____ Я ч-т-ю с-о-о- -------------- Я читаю слово. 0
Y--chy-a---s--v-. Y_ c______ s_____ Y- c-y-a-u s-o-o- ----------------- YA chytayu slovo.
ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. Я чи-----------. Я ч____ р_______ Я ч-т-ю р-ч-н-я- ---------------- Я читаю речення. 0
Y------ay---e---n-y-. Y_ c______ r_________ Y- c-y-a-u r-c-e-n-a- --------------------- YA chytayu rechennya.
ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. Я-чит-ю--и--. Я ч____ л____ Я ч-т-ю л-с-. ------------- Я читаю лист. 0
Y- -hyta-u--y--. Y_ c______ l____ Y- c-y-a-u l-s-. ---------------- YA chytayu lyst.
ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. Я -итаю -нигу. Я ч____ к_____ Я ч-т-ю к-и-у- -------------- Я читаю книгу. 0
YA c-yta-u k-y--. Y_ c______ k_____ Y- c-y-a-u k-y-u- ----------------- YA chytayu knyhu.
ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. Я ---а-. Я ч_____ Я ч-т-ю- -------- Я читаю. 0
Y--chyt--u. Y_ c_______ Y- c-y-a-u- ----------- YA chytayu.
ನೀನು ಓದುತ್ತೀಯ. Ти---тає-. Т_ ч______ Т- ч-т-є-. ---------- Ти читаєш. 0
Ty ch-t-y-s-. T_ c_________ T- c-y-a-e-h- ------------- Ty chytayesh.
ಅವನು ಓದುತ್ತಾನೆ. В---ч--ає. В__ ч_____ В-н ч-т-є- ---------- Він читає. 0
Vin--h----e. V__ c_______ V-n c-y-a-e- ------------ Vin chytaye.
ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. Я-п--у. Я п____ Я п-ш-. ------- Я пишу. 0
Y- p---u. Y_ p_____ Y- p-s-u- --------- YA pyshu.
ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. Я -и-у----е-у. Я п___ л______ Я п-ш- л-т-р-. -------------- Я пишу літеру. 0
Y--p-----l--e-u. Y_ p____ l______ Y- p-s-u l-t-r-. ---------------- YA pyshu literu.
ನಾನು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. Я----- сл---. Я п___ с_____ Я п-ш- с-о-о- ------------- Я пишу слово. 0
Y----s---s-o-o. Y_ p____ s_____ Y- p-s-u s-o-o- --------------- YA pyshu slovo.
ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. Я----у ---е-ня. Я п___ р_______ Я п-ш- р-ч-н-я- --------------- Я пишу речення. 0
Y- p-s-- rechennya. Y_ p____ r_________ Y- p-s-u r-c-e-n-a- ------------------- YA pyshu rechennya.
ನಾನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. Я ---у л-с-. Я п___ л____ Я п-ш- л-с-. ------------ Я пишу лист. 0
YA -------y-t. Y_ p____ l____ Y- p-s-u l-s-. -------------- YA pyshu lyst.
ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. Я-п-шу--н--у. Я п___ к_____ Я п-ш- к-и-у- ------------- Я пишу книгу. 0
Y-----h-----hu. Y_ p____ k_____ Y- p-s-u k-y-u- --------------- YA pyshu knyhu.
ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. Я-пишу. Я п____ Я п-ш-. ------- Я пишу. 0
Y- p-s-u. Y_ p_____ Y- p-s-u- --------- YA pyshu.
ನೀನು ಬರೆಯುತ್ತೀಯ. Т---иш--. Т_ п_____ Т- п-ш-ш- --------- Ти пишеш. 0
T----s----. T_ p_______ T- p-s-e-h- ----------- Ty pyshesh.
ಅವನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. Ві- п---. В__ п____ В-н п-ш-. --------- Він пише. 0
Vi--py-h-. V__ p_____ V-n p-s-e- ---------- Vin pyshe.

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು.

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪದಗಳು ಒಂದೆ ಅಥವಾ ಹೋಲುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸಹ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೆ ತರಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಸರಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಅವುಗಳು ಯಾವ ಸರಹದ್ದುಗಳನ್ನೂ ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷಾ ಗಡಿಗಳಂತು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನಂತು ಎಲ್ಲಾ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿಯು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಎನ್ನುವ ಪದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬೇಗ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಒಂದೆ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದೆ ಪದದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ಎರವಲು ಪದಗಳು. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮ ಶಬ್ಧಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸೇರ್ಪಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಹನವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಗರೀಕತೆಯು ತನ್ನದೆ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಠಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಯಾಮಗಳು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಶ್ಚಿತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ . ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತು/ವಿಷಯಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಪರಿಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಗಳು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ , ನಾವು ಯಾವಾಗಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ.