ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಲೋಕಾರೂಢಿ ೧   »   mr गप्पा १

೨೦ [ಇಪ್ಪತ್ತು]

ಲೋಕಾರೂಢಿ ೧

ಲೋಕಾರೂಢಿ ೧

२० [वीस]

20 [Vīsa]

गप्पा १

[gappā 1]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಆರಾಮ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ. आ-ामात बस-. आर-म-त बस-. आ-ा-ा- ब-ा- ----------- आरामात बसा. 0
ā--māt--b--ā. ārāmāta basā. ā-ā-ā-a b-s-. ------------- ārāmāta basā.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿರಿ. आप-े- घर-सम--. आपल-च घर समज-. आ-ल-च घ- स-ज-. -------------- आपलेच घर समजा. 0
Āp----a --a-a--a--j-. Āpalēca ghara samajā. Ā-a-ē-a g-a-a s-m-j-. --------------------- Āpalēca ghara samajā.
ನೀವು ಏನು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ? आ-ण-क-- प--ा-? आपण क-य प-ण-र? आ-ण क-य प-ण-र- -------------- आपण काय पिणार? 0
Āpa---kā-a -iṇ-r-? Āpaṇa kāya piṇāra? Ā-a-a k-y- p-ṇ-r-? ------------------ Āpaṇa kāya piṇāra?
ನಿಮಗೆ ಸಂಗೀತ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವೆ? आपल्या-- -ंग------त----? आपल-य-ल- स-ग-त आवडत- क-? आ-ल-य-ल- स-ग-त आ-ड-े क-? ------------------------ आपल्याला संगीत आवडते का? 0
Āp-l-ā-ā -----t- āvaḍat- k-? Āpalyālā saṅgīta āvaḍatē kā? Ā-a-y-l- s-ṅ-ī-a ā-a-a-ē k-? ---------------------------- Āpalyālā saṅgīta āvaḍatē kā?
ನನಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. म---श-स्-्-ीय संग-त आ--ते. मल- श-स-त-र-य स-ग-त आवडत-. म-ा श-स-त-र-य स-ग-त आ-ड-े- -------------------------- मला शास्त्रीय संगीत आवडते. 0
M--ā ś--trī-- saṅg-t----a----. Malā śāstrīya saṅgīta āvaḍatē. M-l- ś-s-r-y- s-ṅ-ī-a ā-a-a-ē- ------------------------------ Malā śāstrīya saṅgīta āvaḍatē.
ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿ ಡಿ ಗಳಿವೆ. ह----मा-्य--सीड---ह--. ह-य- म-झ-य- स-ड- आह-त. ह-य- म-झ-य- स-ड- आ-े-. ---------------------- ह्या माझ्या सीडी आहेत. 0
Hy- m------sī-ī āhē--. Hyā mājhyā sīḍī āhēta. H-ā m-j-y- s-ḍ- ā-ē-a- ---------------------- Hyā mājhyā sīḍī āhēta.
ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತೀರಾ? आ-ण --ण---वाद---वा---ा का? आपण क-णत- व-द-य व-जवत- क-? आ-ण क-ण-े व-द-य व-ज-त- क-? -------------------------- आपण कोणते वाद्य वाजवता का? 0
Ā--ṇa -ō-a-ē-------v---v--- --? Āpaṇa kōṇatē vādya vājavatā kā? Ā-a-a k-ṇ-t- v-d-a v-j-v-t- k-? ------------------------------- Āpaṇa kōṇatē vādya vājavatā kā?
ಇದು ನನ್ನ ಗಿಟಾರ್. ह----झे ----र --े. ह- म-झ- ग-ट-र आह-. ह- म-झ- ग-ट-र आ-े- ------------------ हे माझे गिटार आहे. 0
H- māj-ē-gi--r-----. Hē mājhē giṭāra āhē. H- m-j-ē g-ṭ-r- ā-ē- -------------------- Hē mājhē giṭāra āhē.
ನಿಮಗೆ ಹಾಡಲು ಇಷ್ಟವೆ? आपल--ा-ा--ाणे ---ल- आ--त- --? आपल-य-ल- ग-ण- ग-यल- आवडत- क-? आ-ल-य-ल- ग-ण- ग-य-ा आ-ड-े क-? ----------------------------- आपल्याला गाणे गायला आवडते का? 0
Āp-lyā-- gāṇ- g-y-lā āv---t--k-? Āpalyālā gāṇē gāyalā āvaḍatē kā? Ā-a-y-l- g-ṇ- g-y-l- ā-a-a-ē k-? -------------------------------- Āpalyālā gāṇē gāyalā āvaḍatē kā?
ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆಯೆ? आ-ल-य-ल- म-ले आ-ेत का? आपल-य-ल- म-ल- आह-त क-? आ-ल-य-ल- म-ल- आ-े- क-? ---------------------- आपल्याला मुले आहेत का? 0
Āpa-yālā---l- ā-ēt- --? Āpalyālā mulē āhēta kā? Ā-a-y-l- m-l- ā-ē-a k-? ----------------------- Āpalyālā mulē āhēta kā?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದೆಯೆ? आ--्याकडे--ु-्रा आहे-क-? आपल-य-कड- क-त-र- आह- क-? आ-ल-य-क-े क-त-र- आ-े क-? ------------------------ आपल्याकडे कुत्रा आहे का? 0
Āpalyāk------t-- -h- kā? Āpalyākaḍē kutrā āhē kā? Ā-a-y-k-ḍ- k-t-ā ā-ē k-? ------------------------ Āpalyākaḍē kutrā āhē kā?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಇದೆಯೆ? आपल्-ा--- म---र -ह---ा? आपल-य-कड- म--जर आह- क-? आ-ल-य-क-े म-ं-र आ-े क-? ----------------------- आपल्याकडे मांजर आहे का? 0
Ā-a-y-k--ē----̄--r---hē --? Āpalyākaḍē mān-jara āhē kā? Ā-a-y-k-ḍ- m-n-j-r- ā-ē k-? --------------------------- Āpalyākaḍē mān̄jara āhē kā?
ಇವು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ह- म-झ--पुस्तके-आह-त. ह- म-झ- प-स-तक- आह-त. ह- म-झ- प-स-त-े आ-े-. --------------------- ही माझी पुस्तके आहेत. 0
H- m-jh----s--kē ā--ta. Hī mājhī pustakē āhēta. H- m-j-ī p-s-a-ē ā-ē-a- ----------------------- Hī mājhī pustakē āhēta.
ನಾನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. मी सध-या -े-पुस--- -ा-- आ--. म- सध-य- ह- प-स-तक व-चत आह-. म- स-्-ा ह- प-स-त- व-च- आ-े- ---------------------------- मी सध्या हे पुस्तक वाचत आहे. 0
M- s--hyā h--p-s--k- -ā-a-a--h-. Mī sadhyā hē pustaka vācata āhē. M- s-d-y- h- p-s-a-a v-c-t- ā-ē- -------------------------------- Mī sadhyā hē pustaka vācata āhē.
ನೀವು ಏನನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ? आ--्य--ा --य-वाच-य-ा--व---? आपल-य-ल- क-य व-च-यल- आवडत-? आ-ल-य-ल- क-य व-च-य-ा आ-ड-े- --------------------------- आपल्याला काय वाचायला आवडते? 0
Āp-ly--- kā-a--ā-āyalā-ā----tē? Āpalyālā kāya vācāyalā āvaḍatē? Ā-a-y-l- k-y- v-c-y-l- ā-a-a-ē- ------------------------------- Āpalyālā kāya vācāyalā āvaḍatē?
ನೀವು ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? आप--या-ा -ं----म---ीला ज--ला-आव-----ा? आपल-य-ल- स-ग-त म-फल-ल- ज-यल- आवडत- क-? आ-ल-य-ल- स-ग-त म-फ-ी-ा ज-य-ा आ-ड-े क-? -------------------------------------- आपल्याला संगीत मैफलीला जायला आवडते का? 0
Ā--ly-lā-s--g--- mai-h--īlā -āy-lā-āva--tē kā? Āpalyālā saṅgīta maiphalīlā jāyalā āvaḍatē kā? Ā-a-y-l- s-ṅ-ī-a m-i-h-l-l- j-y-l- ā-a-a-ē k-? ---------------------------------------------- Āpalyālā saṅgīta maiphalīlā jāyalā āvaḍatē kā?
ನೀವು ನಾಟಕಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? आप----ला न--- -ह-य-----नाट--ा------ -वडते -ा? आपल-य-ल- न-टक पह-यल- / न-टकल- ज-यल- आवडत- क-? आ-ल-य-ल- न-ट- प-ा-ल- / न-ट-ल- ज-य-ा आ-ड-े क-? --------------------------------------------- आपल्याला नाटक पहायला / नाटकला जायला आवडते का? 0
Ā-aly-l- nā-a-a -ahāya--- n--ak-l- ----l--āva--tē---? Āpalyālā nāṭaka pahāyalā/ nāṭakalā jāyalā āvaḍatē kā? Ā-a-y-l- n-ṭ-k- p-h-y-l-/ n-ṭ-k-l- j-y-l- ā-a-a-ē k-? ----------------------------------------------------- Āpalyālā nāṭaka pahāyalā/ nāṭakalā jāyalā āvaḍatē kā?
ನೀವು ಸಂಗೀತಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? आ-ल्-ा-ा ----त-क-ल--ज---ा--व-ते --? आपल-य-ल- स-ग-त-क-ल- ज-यल- आवडत- क-? आ-ल-य-ल- स-ग-त-क-ल- ज-य-ा आ-ड-े क-? ----------------------------------- आपल्याला संगीतिकेला जायला आवडते का? 0
Ā-a-y-l-----gīt---lā-j-ya-----aḍatē-kā? Āpalyālā saṅgītikēlā jāyalā āvaḍatē kā? Ā-a-y-l- s-ṅ-ī-i-ē-ā j-y-l- ā-a-a-ē k-? --------------------------------------- Āpalyālā saṅgītikēlā jāyalā āvaḍatē kā?

ಮಾತೃಭಾಷೆ? ಪಿತೃಭಾಷೆ!

ನೀವು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿರಿ? ಖಚಿತವಾಗಿಯು ನೀವು "ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ”ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ! ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಂಗ್ಲರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಚೀನೀಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇರಬಹುದು. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೇರೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಭಾಷೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಮಿಶ್ರಜನಾಂಗಗಳ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನಾಂಗಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅಪಾರವಾದ ಜನವಲಸೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಮಿಶ್ರಜನಾಂಗಗಳ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ತರುವಾಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯರ ಪೂರ್ವಿಕರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾಡಭಾಷೆ 'ವೈ' ವರ್ಣತಂತುವಿನ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಂಗಸರು ನಂತರ ಗಂಡಸರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗಂಡಸರ ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಹೆಂಗಸರದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ತಂದೆಯರ ಭಾಷೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ,ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಪದ ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯವರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಿತೃಭಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು.