ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು   »   th กิจกรรมระหว่างการพักร้อน

೪೮ [ನಲವತ್ತೆಂಟು]

ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

48 [สี่สิบแปด]

sèe-sìp-bhæ̀t

กิจกรรมระหว่างการพักร้อน

[gìt-gam-rá-wàng-gan-pák-ráwn]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಥಾಯ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಸಮುದ್ರತೀರ ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆಯೆ? หา--รา---อ-ดไ-ม? หาดทรายสะอาดไหม? ห-ด-ร-ย-ะ-า-ไ-ม- ---------------- หาดทรายสะอาดไหม? 0
h------t---i-sà---t----i ha--do-t-rai-sa--a-t-ma-i h-̌-d-̀---a---a---̀---a-i ------------------------- hǎ-dòt-rai-sà-àt-mǎi
ಅಲ್ಲಿ ಈಜಬಹುದೆ? เล่--้ำท--น--น---ไห-? เล-นน--ท--น--นได-ไหม? เ-่-น-ำ-ี-น-่-ไ-้-ห-? --------------------- เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม? 0
le---n--m-t-̂e-nân-da-i--a-i le-n-na-m-te-e-na-n-da-i-ma-i l-̂---a-m-t-̂---a-n-d-̂---a-i ----------------------------- lên-nám-têe-nân-dâi-mǎi
ಅಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲ್ಲವೆ? เ-่นน-ำที่-ั-นอ--ต--ย-ม-ใ-่-ร-อ? เล-นน--ท--น--นอ-นตรายไม-ใช-หร-อ? เ-่-น-ำ-ี-น-่-อ-น-ร-ย-ม-ใ-่-ร-อ- -------------------------------- เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ? 0
l--n-na-m-t-̂---a-n-a---h-----âi--hâ-----u le-n-na-m-te-e-na-n-an-dhrai-ma-i-cha-i-re-u l-̂---a-m-t-̂---a-n-a---h-a---a-i-c-a-i-r-̌- -------------------------------------------- lên-nám-têe-nân-an-dhrai-mâi-châi-rěu
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸೋಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? ขอ--่าร-ม----ด--ี่-ี--ด้--มค--บ / -ะ? ขอเช-าร-มก-นแดดท--น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-ร-ม-ั-แ-ด-ี-น-่-ด-ไ-ม-ร-บ / ค-? ------------------------------------- ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? 0
k-̌--c-â-------g---d-̀t-tê---e-e--âi----i-kr-----á ka-w-cha-o-ro-m-gan-dæ-t-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---o-m-g-n-d-̀---e-e-n-̂---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ kǎw-châo-rôm-gan-dæ̀t-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? ข-เ--า---ยง-้--บท---ี---้ไหมค-ั- - -ะ? ขอเช-าเต-ยงผ-าใบท--น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-เ-ี-ง-้-ใ-ท-่-ี-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? 0
k-̌w-c--̂o--hian--p-̂-b-i-te------e--âi---̌i-k---p-k-́ ka-w-cha-o-dhiang-pa--bai-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---h-a-g-p-̂-b-i-t-̂---e-e-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- kǎw-châo-dhiang-pâ-bai-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
ಇಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ? ข--ช่-เร-อที-นี-ได้ไ--ค----/--ะ? ขอเช-าเร-อท--น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-เ-ื-ท-่-ี-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------- ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? 0
k--w-c-â--re-a-t----n--e----i-mǎi-k-a-----́ ka-w-cha-o-reua-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---e-a-t-̂---e-e-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- kǎw-châo-reua-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
ನನಗೆ ಸರ್ಫ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ผ- ----ฉัน----ก-ล-น--ะ-า-โ-้-ลื่น ผม / ด-ฉ-น อยากเล-นกระดานโต-คล--น ผ- / ด-ฉ-น อ-า-เ-่-ก-ะ-า-โ-้-ล-่- --------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากเล่นกระดานโต้คลื่น 0
pǒm-di--ch-̌---̀--â--lê--g-à---n-dh----le-un po-m-di--cha-n-a--ya-k-le-n-gra--dan-dho-k-le-un p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-n-g-a---a---h-̂---e-u- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-lên-grà-dan-dhôk-lêun
ನನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ผ- / --ฉั- --า---น-ำ ผม / ด-ฉ-น อยากด-น-- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ด-น-ำ -------------------- ผม / ดิฉัน อยากดำน้ำ 0
pǒ--d---c--------y-̂---------m po-m-di--cha-n-a--ya-k-dam-na-m p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a---a-m ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dam-nám
ನನಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. ผ- / ---ัน อ-ากเล---ก--้ำ ผม / ด-ฉ-น อยากเล-นสก-น-- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-เ-่-ส-ี-้- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากเล่นสกีน้ำ 0
p--m-di--chǎn-a--y--k---̂--sà--ee---́m po-m-di--cha-n-a--ya-k-le-n-sa--gee-na-m p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-n-s-̀-g-e-n-́- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-lên-sà-gee-nám
ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೆ? ขอเ-----ะ-า---้-ลื--ไ---ห-ครั- --คะ? ขอเช-ากระดานโต-คล--นได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-ก-ะ-า-โ-้-ล-่-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ / คะ? 0
ka-w-ch-̂o-gr-̀-dan-dho-------n-d----m----kr-́----́ ka-w-cha-o-gra--dan-dho-k-le-un-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---r-̀-d-n-d-o-k-l-̂-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- kǎw-châo-grà-dan-dhôk-lêun-dâi-mǎi-kráp-ká
ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆ? ข-เ---อุ-กร--ด--้--ด-ไ--คร-บ-- คะ? ขอเช-าอ-ปกรณ-ด-น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-อ-ป-ร-์-ำ-้-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ / คะ? 0
ka-w--ha-o-òop---wn--a-------d----mǎi-kr-́p-ká ka-w-cha-o-o-op-gawn-dam-na-m-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---̀-p-g-w---a---a-m-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- kǎw-châo-òop-gawn-dam-nám-dâi-mǎi-kráp-ká
ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸ್ಕೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆಯೆ? ข-เ---สกีน-ำได้ไ--ครั--- -ะ? ขอเช-าสก-น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-ส-ี-้-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? ---------------------------- ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมครับ / คะ? 0
k------âo-s-̀-ge-----m--â---a-i-k--́p-ká ka-w-cha-o-sa--gee-na-m-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---a---e---a-m-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- kǎw-châo-sà-gee-nám-dâi-mǎi-kráp-ká
ನಾನು ಹೊಸಬ. ผม /---ฉ-น เ--่ง--ิ่มหัด ผม / ด-ฉ-น เพ--งเร--มห-ด ผ- / ด-ฉ-น เ-ิ-ง-ร-่-ห-ด ------------------------ ผม / ดิฉัน เพิ่งเริ่มหัด 0
p-̌------c---n-pêr̶-g-r-̂r-----̀t po-m-di--cha-n-pe-r-ng-re-r-m-ha-t p-̌---i---h-̌---e-r-n---e-r-m-h-̀- ---------------------------------- pǒm-dì-chǎn-pêr̶ng-rêr̶m-hàt
ನನಗೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ผ- /-ดิฉ-น-----่น--้ ผม / ด-ฉ-น พอเล-นได- ผ- / ด-ฉ-น พ-เ-่-ไ-้ -------------------- ผม / ดิฉัน พอเล่นได้ 0
po---d-̀--ha-n--a--l-̂-----i po-m-di--cha-n-paw-le-n-da-i p-̌---i---h-̌---a---e-n-d-̂- ---------------------------- pǒm-dì-chǎn-paw-lên-dâi
ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರಿತವನು. ผม /-ด--ั----่----ด--าก ผม / ด-ฉ-น เล-นได-ด-มาก ผ- / ด-ฉ-น เ-่-ไ-้-ี-า- ----------------------- ผม / ดิฉัน เล่นได้ดีมาก 0
p-̌----̀-chǎn-l----d-̂---ee--a-k po-m-di--cha-n-le-n-da-i-dee-ma-k p-̌---i---h-̌---e-n-d-̂---e---a-k --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-lên-dâi-dee-mâk
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ส-ีล-----ยู่ท--ไ--? สก-ล-ฟท-อย--ท--ไหน? ส-ี-ิ-ท-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------- สกีลิฟท์อยู่ที่ไหน? 0
s-̀-gee-líf----y----t-̂--n--i sa--gee-li-f-a--yo-o-te-e-na-i s-̀-g-e-l-́---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------ sà-gee-líf-à-yôo-têe-nǎi
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಕೀಸ್ ಇದೆಯೆ? ค-ณ-ม----ม-ด้--หร--เป--า? ค-ณ ม-สก-มาด-วยหร-อเปล-า? ค-ณ ม-ส-ี-า-้-ย-ร-อ-ป-่-? ------------------------- คุณ มีสกีมาด้วยหรือเปล่า? 0
koon--êet-g-e----dûay-re-u--h---o koon-me-et-gee-ma-du-ay-re-u-bhla-o k-o---e-e---e---a-d-̂-y-r-̌---h-a-o ----------------------------------- koon-mêet-gee-ma-dûay-rěu-bhlào
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ಕೀ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿವೆಯೆ? ค-ณ-มีรอ-เ-้-สก-ม-ด้วย--่ไ--? ค-ณ ม-รองเท-าสก-มาด-วยใช-ไหม? ค-ณ ม-ร-ง-ท-า-ก-ม-ด-ว-ใ-่-ห-? ----------------------------- คุณ มีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม? 0
ko-n------o-g-táo--a----e-----û------̂--m-̌i koon-meen-ong-ta-o-sa--gee-ma-du-ay-cha-i-ma-i k-o---e-n-o-g-t-́---a---e---a-d-̂-y-c-a-i-m-̌- ---------------------------------------------- koon-meen-ong-táo-sà-gee-ma-dûay-châi-mǎi

ಚಿತ್ರಗಳ ಭಾಷೆ.

ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಗಾದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸಾವಿರ ಪದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಗಿಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು. ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಮಗೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಪಠ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ . ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ: ಚಿತ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೆ ಎಂದು. ಯಾವಾಗ ಎನನ್ನಾದರು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಬರಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದು.. ಚಿತ್ರಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ಸಂದೇಶ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ. ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳು ಸರಳವಾದ ಮತ್ತು ಅಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಚಿತ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಅವು ಮೌಖಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಅವು ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನೆಗಳು. ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧದ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಟು ಹಾಕಿರುವ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಜನರು ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಪ್ಪು ಗೆರೆಗಳನ್ನಷ್ಟೆ.