ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಭಾವನೆಗಳು   »   ja 感情

೫೬ [ಐವತ್ತಾರು]

ಭಾವನೆಗಳು

ಭಾವನೆಗಳು

56 [五十六]

56 [Isoroku]

感情

[kanjō]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಜಪಾನಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಆಸೆ ಇರುವುದು. やる気が ある やる気が ある やる気が ある やる気が ある やる気が ある 0
y-ruk- g- aru y_____ g_ a__ y-r-k- g- a-u ------------- yaruki ga aru
ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. 私達は やる気が あります 。 私達は やる気が あります 。 私達は やる気が あります 。 私達は やる気が あります 。 私達は やる気が あります 。 0
w-----ita-h- -a-y--uki ga-arimas-. w___________ w_ y_____ g_ a_______ w-t-s-i-a-h- w- y-r-k- g- a-i-a-u- ---------------------------------- watashitachi wa yaruki ga arimasu.
ನಮಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. 私達は やる気が ありません 。 私達は やる気が ありません 。 私達は やる気が ありません 。 私達は やる気が ありません 。 私達は やる気が ありません 。 0
w-ta-hi-achi -a ----ki -a----m-s--. w___________ w_ y_____ g_ a________ w-t-s-i-a-h- w- y-r-k- g- a-i-a-e-. ----------------------------------- watashitachi wa yaruki ga arimasen.
ಭಯ/ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವುದು. 不安で ある 不安で ある 不安で ある 不安で ある 不安で ある 0
fuand---u f________ f-a-d-a-u --------- fuandearu
ನನಗೆ ಭಯ/ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ 不安 です 。 不安 です 。 不安 です 。 不安 です 。 不安 です 。 0
fu-n-e-u. f________ f-a-d-s-. --------- fuandesu.
ನನಗೆ ಭಯ/ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. 怖く ありません 。 怖く ありません 。 怖く ありません 。 怖く ありません 。 怖く ありません 。 0
k---ku ari--s--. k_____ a________ k-w-k- a-i-a-e-. ---------------- kowaku arimasen.
ಸಮಯ ಇರುವುದು. 時間が ある 時間が ある 時間が ある 時間が ある 時間が ある 0
jik-ngā-u j________ j-k-n-ā-u --------- jikangāru
ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿದೆ 彼は 時間が あります 。 彼は 時間が あります 。 彼は 時間が あります 。 彼は 時間が あります 。 彼は 時間が あります 。 0
kar- -- -ik----a-a----s-. k___ w_ j____ g_ a_______ k-r- w- j-k-n g- a-i-a-u- ------------------------- kare wa jikan ga arimasu.
ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. 彼は 時間が ありません 。 彼は 時間が ありません 。 彼は 時間が ありません 。 彼は 時間が ありません 。 彼は 時間が ありません 。 0
k-re-wa-j--------a--mas-n. k___ w_ j____ g_ a________ k-r- w- j-k-n g- a-i-a-e-. -------------------------- kare wa jikan ga arimasen.
ಬೇಸರ ಆಗುವುದು. 退屈 する 退屈 する 退屈 する 退屈 する 退屈 する 0
t--k--su s--u t_______ s___ t-i-u-s- s-r- ------------- taikutsu suru
ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ 彼女は 退屈 して います 。 彼女は 退屈 して います 。 彼女は 退屈 して います 。 彼女は 退屈 して います 。 彼女は 退屈 して います 。 0
kano---w------utsu s-ite-i---u. k_____ w_ t_______ s____ i_____ k-n-j- w- t-i-u-s- s-i-e i-a-u- ------------------------------- kanojo wa taikutsu shite imasu.
ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿಲ್ಲ. 彼女は 退屈 して いません 。 彼女は 退屈 して いません 。 彼女は 退屈 して いません 。 彼女は 退屈 して いません 。 彼女は 退屈 して いません 。 0
ka-----w---a-ku-su-s--te i--sen. k_____ w_ t_______ s____ i______ k-n-j- w- t-i-u-s- s-i-e i-a-e-. -------------------------------- kanojo wa taikutsu shite imasen.
ಹಸಿವು ಆಗುವುದು. おなかが すく おなかが すく おなかが すく おなかが すく おなかが すく 0
o--k---a s--u o____ g_ s___ o-a-a g- s-k- ------------- onaka ga suku
ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯೆ? おなかが すいて います か ? おなかが すいて います か ? おなかが すいて います か ? おなかが すいて います か ? おなかが すいて います か ? 0
ona-- ga -u-t-----s---a? o____ g_ s____ i____ k__ o-a-a g- s-i-e i-a-u k-? ------------------------ onaka ga suite imasu ka?
ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗಿಲ್ಲವೆ? おなかは すいて ないの です か ? おなかは すいて ないの です か ? おなかは すいて ないの です か ? おなかは すいて ないの です か ? おなかは すいて ないの です か ? 0
on--a--- --i----ai n---su-k-? o____ w_ s__ t____ n_____ k__ o-a-a w- s-i t-n-i n-d-s- k-? ----------------------------- onaka wa sui tenai nodesu ka?
ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವುದು. のどが 渇く のどが 渇く のどが 渇く のどが 渇く のどが 渇く 0
n-do ---ka-a-u n___ g_ k_____ n-d- g- k-w-k- -------------- nodo ga kawaku
ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. 彼らは のどが 渇いて います ね 。 彼らは のどが 渇いて います ね 。 彼らは のどが 渇いて います ね 。 彼らは のどが 渇いて います ね 。 彼らは のどが 渇いて います ね 。 0
k--era-w- --do--- k-wa-te--masu--e. k_____ w_ n___ g_ k______ i____ n__ k-r-r- w- n-d- g- k-w-i-e i-a-u n-. ----------------------------------- karera wa nodo ga kawaite imasu ne.
ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 彼らは のどが 渇いて いません 。 彼らは のどが 渇いて いません 。 彼らは のどが 渇いて いません 。 彼らは のどが 渇いて いません 。 彼らは のどが 渇いて いません 。 0
k-re-- w- n-d--ga ---a--e im--en. k_____ w_ n___ g_ k______ i______ k-r-r- w- n-d- g- k-w-i-e i-a-e-. --------------------------------- karera wa nodo ga kawaite imasen.

ಗೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು.

ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಭಾಷೆಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಗೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ತನ್ನದೆ ಆದ ಒಂದು ಗೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವನು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ವೈರಿಗಳು ಗುಪ್ತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸಂದೇಶಗಳು. ಗೋಪ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಗೋಪ್ಯಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಿಂದ ಗುಪ್ತಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಖಚಿತ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವಗಲೂ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಗುಪ್ತ ಭಾಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗೋಪ್ಯಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೋಪ್ಯಭಾಷೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ್ಯದಳ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಗೋಪ್ಯಭಾಷಾ ನಿಪುಣರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಕೇತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೂಢಬಾಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಗುಪ್ತಲಿಪಿಗಳು ಜಟಿಲ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ.. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಸಂಕೇತಿಸುವುದು ಅತಿ ಕಷ್ಟ. ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈವಾಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮಹಿತಿಗಳೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವಿ. ಅಂಚೆಗಳು ಎಲ್ಲವು ಸಂಕೇತಗಳೊಡನೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಭಾಷೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಷ್ಟ. ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಭಾಷೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಅವು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.