ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಅದು / ಎಂದು ೨   »   mr दुय्यम पोटवाक्य की २

೯೨ [ತೊಂಬತ್ತೆರಡು]

ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಅದು / ಎಂದು ೨

ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಅದು / ಎಂದು ೨

९२ [ब्याण्णव]

92 [Byāṇṇava]

दुय्यम पोटवाक्य की २

[duyyama pōṭavākya kī 2]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನೀನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. म----ाग---त---ी त--घ--तोस --घ-रते-. मल- र-ग य-त- क- त- घ-रत-स / घ-रत-स. म-ा र-ग य-त- क- त- घ-र-ो- / घ-र-े-. ----------------------------------- मला राग येतो की तू घोरतोस / घोरतेस. 0
m--ā-r-ga -ēt- kī--ū g-ōr------ ghōra--s-. malā rāga yētō kī tū ghōratōsa/ ghōratēsa. m-l- r-g- y-t- k- t- g-ō-a-ō-a- g-ō-a-ē-a- ------------------------------------------ malā rāga yētō kī tū ghōratōsa/ ghōratēsa.
ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೀರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. मल--राग य--ो की त--ख---बीय----त-स. ------स. मल- र-ग य-त- क- त- ख-प ब-यर प-त-स. / प-त-स. म-ा र-ग य-त- क- त- ख-प ब-य- प-त-स- / प-त-स- ------------------------------------------- मला राग येतो की तू खूप बीयर पितोस. / पितेस. 0
M-lā--āg---ē-- k- -------a--īy----pitō----- P-t-sa. Malā rāga yētō kī tū khūpa bīyara pitōsa. / Pitēsa. M-l- r-g- y-t- k- t- k-ū-a b-y-r- p-t-s-. / P-t-s-. --------------------------------------------------- Malā rāga yētō kī tū khūpa bīyara pitōsa. / Pitēsa.
ನೀನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. मल----ग य-त---ी तू---- --ि-ा-य-त-स. /-येते-. मल- र-ग य-त- क- त- ख-प उश-र- य-त-स. / य-त-स. म-ा र-ग य-त- क- त- ख-प उ-ि-ा य-त-स- / य-त-स- -------------------------------------------- मला राग येतो की तू खूप उशिरा येतोस. / येतेस. 0
Mal--r--a --t-----tū-khū---------yētō--. / Y-t--a. Malā rāga yētō kī tū khūpa uśirā yētōsa. / Yētēsa. M-l- r-g- y-t- k- t- k-ū-a u-i-ā y-t-s-. / Y-t-s-. -------------------------------------------------- Malā rāga yētō kī tū khūpa uśirā yētōsa. / Yētēsa.
ಅವನಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. म-ा-----े -ी --य--ा डॉ--टर-ी गरज आ-े. मल- व-टत- क- त-य-ल- ड-क-टरच- गरज आह-. म-ा व-ट-े क- त-य-ल- ड-क-ट-च- ग-ज आ-े- ------------------------------------- मला वाटते की त्याला डॉक्टरची गरज आहे. 0
M-l- -āṭa-ē--ī-ty-l---ŏ-ṭa---ī---r--a --ē. Malā vāṭatē kī tyālā ḍŏkṭaracī garaja āhē. M-l- v-ṭ-t- k- t-ā-ā ḍ-k-a-a-ī g-r-j- ā-ē- ------------------------------------------ Malā vāṭatē kī tyālā ḍŏkṭaracī garaja āhē.
ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ मला-वाट---की -ो ---री---े. मल- व-टत- क- त- आज-र- आह-. म-ा व-ट-े क- त- आ-ा-ी आ-े- -------------------------- मला वाटते की तो आजारी आहे. 0
Malā -----ē--- tō -j-r--āhē. Malā vāṭatē kī tō ājārī āhē. M-l- v-ṭ-t- k- t- ā-ā-ī ā-ē- ---------------------------- Malā vāṭatē kī tō ājārī āhē.
ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ म-ा वाटते-क--त- -त---ो--ा आह-. मल- व-टत- क- त- आत- झ-पल- आह-. म-ा व-ट-े क- त- आ-ा झ-प-ा आ-े- ------------------------------ मला वाटते की तो आता झोपला आहे. 0
Ma-ā -āṭ-t- kī--ō-ā-ā-jh-p--ā -hē. Malā vāṭatē kī tō ātā jhōpalā āhē. M-l- v-ṭ-t- k- t- ā-ā j-ō-a-ā ā-ē- ---------------------------------- Malā vāṭatē kī tō ātā jhōpalā āhē.
ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.. आम-ही-आश----त--की -- आ--्या मुलीशी -ग्न-करेल. आम-ह- आश- करत- क- त- आमच-य- म-ल-श- लग-न कर-ल. आ-्-ी आ-ा क-त- क- त- आ-च-य- म-ल-श- ल-्- क-े-. --------------------------------------------- आम्ही आशा करतो की तो आमच्या मुलीशी लग्न करेल. 0
Ām-ī---ā -ar--ō ----ō-ām-cyā m-l-śī -a-na--arē-a. Āmhī āśā karatō kī tō āmacyā mulīśī lagna karēla. Ā-h- ā-ā k-r-t- k- t- ā-a-y- m-l-ś- l-g-a k-r-l-. ------------------------------------------------- Āmhī āśā karatō kī tō āmacyā mulīśī lagna karēla.
ಅವನು ತುಂಬ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. आ-्-- आ-- -----क- त्याच-य-कड- --- ---ा-आहे. आम-ह- आश- करत- क- त-य-च-य-कड- ख-प प-स- आह-. आ-्-ी आ-ा क-त- क- त-य-च-य-क-े ख-प प-स- आ-े- ------------------------------------------- आम्ही आशा करतो की त्याच्याकडे खूप पैसा आहे. 0
Ā-h--āś- ka-atō k----ā----aḍ- k--pa pais--ā-ē. Āmhī āśā karatō kī tyācyākaḍē khūpa paisā āhē. Ā-h- ā-ā k-r-t- k- t-ā-y-k-ḍ- k-ū-a p-i-ā ā-ē- ---------------------------------------------- Āmhī āśā karatō kī tyācyākaḍē khūpa paisā āhē.
ಅವನು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. आम-ह- आश- ---ो------ -क-ष-ध-श आहे. आम-ह- आश- करत- क- त- लक-ष-ध-श आह-. आ-्-ी आ-ा क-त- क- त- ल-्-ा-ी- आ-े- ---------------------------------- आम्ही आशा करतो की तो लक्षाधीश आहे. 0
Ā--ī---------t- -- ---l-kṣ--h-ś----ē. Āmhī āśā karatō kī tō lakṣādhīśa āhē. Ā-h- ā-ā k-r-t- k- t- l-k-ā-h-ś- ā-ē- ------------------------------------- Āmhī āśā karatō kī tō lakṣādhīśa āhē.
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. म----ले -ी ----या प--न--- -प-ात झा-ा. म- ऐकल- क- आपल-य- पत-न-ल- अपघ-त झ-ल-. म- ऐ-ल- क- आ-ल-य- प-्-ी-ा अ-घ-त झ-ल-. ------------------------------------- मी ऐकले की आपल्या पत्नीला अपघात झाला. 0
M---------k--āp--yā-patn----apa-hā-- -h--ā. Mī aikalē kī āpalyā patnīlā apaghāta jhālā. M- a-k-l- k- ā-a-y- p-t-ī-ā a-a-h-t- j-ā-ā- ------------------------------------------- Mī aikalē kī āpalyā patnīlā apaghāta jhālā.
ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. म- ------ी-----स्प-तळात----. म- ऐकल- क- त- इस-प-तळ-त आह-. म- ऐ-ल- क- त- इ-्-ि-ळ-त आ-े- ---------------------------- मी ऐकले की ती इस्पितळात आहे. 0
Mī ---a-ē-kī t- ispi-a---- --ē. Mī aikalē kī tī ispitaḷāta āhē. M- a-k-l- k- t- i-p-t-ḷ-t- ā-ē- ------------------------------- Mī aikalē kī tī ispitaḷāta āhē.
ನಿನ್ನ ಗಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. मी ऐ-ले -- -ु-्या--ाड-ची -ू-्-प-----ड--- -ाली. म- ऐकल- क- त-झ-य- ग-ड-च- प-र-णपण- म-डत-ड झ-ल-. म- ऐ-ल- क- त-झ-य- ग-ड-च- प-र-ण-ण- म-ड-ो- झ-ल-. ---------------------------------------------- मी ऐकले की तुझ्या गाडीची पूर्णपणे मोडतोड झाली. 0
M- aika---kī-t---yā--āḍ--- p--ṇa-a-- mō-atō-------ī. Mī aikalē kī tujhyā gāḍīcī pūrṇapaṇē mōḍatōḍa jhālī. M- a-k-l- k- t-j-y- g-ḍ-c- p-r-a-a-ē m-ḍ-t-ḍ- j-ā-ī- ---------------------------------------------------- Mī aikalē kī tujhyā gāḍīcī pūrṇapaṇē mōḍatōḍa jhālī.
ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. म-- --ं- -ह---ी -पण -ल-त. मल- आन-द आह- क- आपण आल-त. म-ा आ-ं- आ-े क- आ-ण आ-ा-. ------------------------- मला आनंद आहे की आपण आलात. 0
M--ā---and------kī --aṇa--lāta. Malā ānanda āhē kī āpaṇa ālāta. M-l- ā-a-d- ā-ē k- ā-a-a ā-ā-a- ------------------------------- Malā ānanda āhē kī āpaṇa ālāta.
ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. मला -न-द--ह- -ी--पल-याला स्वारस्- ---. मल- आन-द आह- क- आपल-य-ल- स-व-रस-य आह-. म-ा आ-ं- आ-े क- आ-ल-य-ल- स-व-र-्- आ-े- -------------------------------------- मला आनंद आहे की आपल्याला स्वारस्य आहे. 0
M-l-----nd--āhē k--ā-a-yā-----ā--s-a--h-. Malā ānanda āhē kī āpalyālā svārasya āhē. M-l- ā-a-d- ā-ē k- ā-a-y-l- s-ā-a-y- ā-ē- ----------------------------------------- Malā ānanda āhē kī āpalyālā svārasya āhē.
ನೀವು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. म-ा आ-ं- आहे----आप------ घ- खर--ी कर-य-े-आ-े. मल- आन-द आह- क- आपल-य-ल- घर खर-द- कर-यच- आह-. म-ा आ-ं- आ-े क- आ-ल-य-ल- घ- ख-े-ी क-ा-च- आ-े- --------------------------------------------- मला आनंद आहे की आपल्याला घर खरेदी करायचे आहे. 0
Malā ā-and--ā---kī --a-yāl--gha---kharē-- ka-ā-a-ē-āh-. Malā ānanda āhē kī āpalyālā ghara kharēdī karāyacē āhē. M-l- ā-a-d- ā-ē k- ā-a-y-l- g-a-a k-a-ē-ī k-r-y-c- ā-ē- ------------------------------------------------------- Malā ānanda āhē kī āpalyālā ghara kharēdī karāyacē āhē.
ಕೊನೆಯ ಬಸ್ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆಯಾಗಿದೆ. मला भी-ी ------ --वटच- -स अगोदरच ग--ी. मल- भ-त- आह- क- श-वटच- बस अग-दरच ग-ल-. म-ा भ-त- आ-े क- श-व-च- ब- अ-ो-र- ग-ल-. -------------------------------------- मला भीती आहे की शेवटची बस अगोदरच गेली. 0
M-l- --ītī-----k- -ēva-a-- b-sa agō-a--------ī. Malā bhītī āhē kī śēvaṭacī basa agōdaraca gēlī. M-l- b-ī-ī ā-ē k- ś-v-ṭ-c- b-s- a-ō-a-a-a g-l-. ----------------------------------------------- Malā bhītī āhē kī śēvaṭacī basa agōdaraca gēlī.
ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. मला-भी---आ-े-क--आ---ां-- ट--्स- घ्--वी-ल-ग-ल. मल- भ-त- आह- क- आम-ह--ल- ट-क-स- घ-य-व- ल-ग-ल. म-ा भ-त- आ-े क- आ-्-ा-ल- ट-क-स- घ-य-व- ल-ग-ल- --------------------------------------------- मला भीती आहे की आम्हांला टॅक्सी घ्यावी लागेल. 0
M-lā-bh-t--ā-------mhā-l- ṭĕk-- --yā---lāgē-a. Malā bhītī āhē kī āmhānlā ṭĕksī ghyāvī lāgēla. M-l- b-ī-ī ā-ē k- ā-h-n-ā ṭ-k-ī g-y-v- l-g-l-. ---------------------------------------------- Malā bhītī āhē kī āmhānlā ṭĕksī ghyāvī lāgēla.
ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. मला ------हे------झ--ा--ळ----ी पै---न-ह-त. मल- भ-त- आह- क- म-झ-य-जवळ आणख- प-स- न-ह-त. म-ा भ-त- आ-े क- म-झ-य-ज-ळ आ-ख- प-स- न-ह-त- ------------------------------------------ मला भीती आहे की माझ्याजवळ आणखी पैसे नाहीत. 0
Ma---bh--- ā----ī -ā-hy-ja---a āṇa-hī-p--sē n---t-. Malā bhītī āhē kī mājhyājavaḷa āṇakhī paisē nāhīta. M-l- b-ī-ī ā-ē k- m-j-y-j-v-ḷ- ā-a-h- p-i-ē n-h-t-. --------------------------------------------------- Malā bhītī āhē kī mājhyājavaḷa āṇakhī paisē nāhīta.

ಸಂಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ.

ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಭಾಷೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು. ಇವು ಮನುಷ್ಯ-ಭಾಷೆಗಿಂತ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಹಲವು ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ತರಹವೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿದುಳಿನ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗ ಪುರುಷರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇವರು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಸುರುಳಿಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಿದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. ತುಣುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಚಲನೆಗಳು,ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಯೋಗ ಪುರುಷರ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಸುರುಳಿ ತುಣುಕನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಸುರುಳಿಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು. ಭಾಷೆಗಳು,ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಈ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ಮಿದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅತಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅದರ ನಂತರ ಅವನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ. ಮಿದುಳು ಬಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ಬಹುಶಹಃ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿರಬಹುದು...