ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ   »   he ‫משפטים טפלים עם אם‬

೯೩ [ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ

ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ

‫93 [תשעים ושלוש]‬

93 [tish\'im w\'shalosh]

‫משפטים טפלים עם אם‬

[mishpatim tfelim im im]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಹೀಬ್ರೂ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ‫-נ--לא--ודעת-א- ה-א-א----או---‬ ‫___ ל_ י____ א_ ה__ א___ א_____ ‫-נ- ל- י-ד-ת א- ה-א א-ה- א-ת-.- -------------------------------- ‫אני לא יודעת אם הוא אוהב אותי.‬ 0
a-i--- --da'-t i------he---ti. a__ l_ y______ i_ h_ o___ o___ a-i l- y-d-'-t i- h- o-e- o-i- ------------------------------ ani lo yoda'at im hu ohev oti.
ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ‫-------יוד-ת--- הו--י--ור.‬ ‫___ ל_ י____ א_ ה__ י______ ‫-נ- ל- י-ד-ת א- ה-א י-ז-ר-‬ ---------------------------- ‫אני לא יודעת אם הוא יחזור.‬ 0
ani l- y----at i- -- -a-az-r. a__ l_ y______ i_ h_ y_______ a-i l- y-d-'-t i- h- y-x-z-r- ----------------------------- ani lo yoda'at im hu yaxazor.
ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ‫א-- לא י--עת -----א --קש- --י-‬ ‫___ ל_ י____ א_ ה__ י____ א____ ‫-נ- ל- י-ד-ת א- ה-א י-ק-ר א-י-‬ -------------------------------- ‫אני לא יודעת אם הוא יתקשר אלי.‬ 0
an- l- yoda-a- -- -u-itqa--e- -l-y. a__ l_ y______ i_ h_ i_______ e____ a-i l- y-d-'-t i- h- i-q-s-e- e-a-. ----------------------------------- ani lo yoda'at im hu itqasher elay.
ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ? ‫הא----א----ב אותי-‬ ‫___ ה__ א___ א_____ ‫-א- ה-א א-ה- א-ת-?- -------------------- ‫האם הוא אוהב אותי?‬ 0
ha'im--u --ev oti? h____ h_ o___ o___ h-'-m h- o-e- o-i- ------------------ ha'im hu ohev oti?
ಬಹುಶಃ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ? ‫-א--ה-א י-ז---‬ ‫___ ה__ י______ ‫-א- ה-א י-ז-ר-‬ ---------------- ‫האם הוא יחזור?‬ 0
ha'-m-hu----azo-? h____ h_ y_______ h-'-m h- y-x-z-r- ----------------- ha'im hu yaxazor?
ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ? ‫-אם -ו- -תק-ר-א--?‬ ‫___ ה__ י____ א____ ‫-א- ה-א י-ק-ר א-י-‬ -------------------- ‫האם הוא יתקשר אלי?‬ 0
h-'im hu---qa-h-r---a-? h____ h_ i_______ e____ h-'-m h- i-q-s-e- e-a-? ----------------------- ha'im hu itqasher elay?
ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ‫-ני -ואלת-את ע-מ- -- הו--חושב-ע---‬ ‫___ ש____ א_ ע___ א_ ה__ ח___ ע____ ‫-נ- ש-א-ת א- ע-מ- א- ה-א ח-ש- ע-י-‬ ------------------------------------ ‫אני שואלת את עצמי אם הוא חושב עלי.‬ 0
a-i sho'e-et e--atsm--i- h- xossev---a-. a__ s_______ e_ a____ i_ h_ x_____ a____ a-i s-o-e-e- e- a-s-i i- h- x-s-e- a-a-. ---------------------------------------- ani sho'elet et atsmi im hu xossev alay.
ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ‫א-י --א-- את--צמי-א- --------ש-י-אח-ת-‬ ‫___ ש____ א_ ע___ א_ י_ ל_ מ____ א_____ ‫-נ- ש-א-ת א- ע-מ- א- י- ל- מ-ש-י א-ר-.- ---------------------------------------- ‫אני שואלת את עצמי אם יש לו מישהי אחרת.‬ 0
an---ho-ele- e- at--- ---yesh------sh-h---x-r--. a__ s_______ e_ a____ i_ y___ l_ m______ a______ a-i s-o-e-e- e- a-s-i i- y-s- l- m-s-e-i a-e-e-. ------------------------------------------------ ani sho'elet et atsmi im yesh lo mishehi axeret.
ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೊ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಚಿಂತೆ. ‫א-י----לת א- -צ-י אם-הוא-מ--ר.‬ ‫___ ש____ א_ ע___ א_ ה__ מ_____ ‫-נ- ש-א-ת א- ע-מ- א- ה-א מ-ק-.- -------------------------------- ‫אני שואלת את עצמי אם הוא משקר.‬ 0
ani -h-'e--t-et-at-mi--- -u me-ha---. a__ s_______ e_ a____ i_ h_ m________ a-i s-o-e-e- e- a-s-i i- h- m-s-a-e-. ------------------------------------- ani sho'elet et atsmi im hu meshaqer.
ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ? ‫-אם הוא חו---עלי-‬ ‫___ ה__ ח___ ע____ ‫-א- ה-א ח-ש- ע-י-‬ ------------------- ‫האם הוא חושב עלי?‬ 0
h-'-- -o-xo--e- -lay? h____ h_ x_____ a____ h-'-m h- x-s-e- a-a-? --------------------- ha'im ho xoshev alay?
ಬಹುಶಃ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ? ‫הא- -ש--ו --ש-- -חרת-‬ ‫___ י_ ל_ מ____ א_____ ‫-א- י- ל- מ-ש-י א-ר-?- ----------------------- ‫האם יש לו מישהי אחרת?‬ 0
ha'i---e----o -is--h- --eret? h____ y___ l_ m______ a______ h-'-m y-s- l- m-s-e-i a-e-e-? ----------------------------- ha'im yesh lo mishehi axeret?
ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ‫-א- הו---ו-ר-א---אמ-?‬ ‫___ ה__ א___ א_ ה_____ ‫-א- ה-א א-מ- א- ה-מ-?- ----------------------- ‫האם הוא אומר את האמת?‬ 0
h--im -- --er ---ha'--et? h____ h_ o___ e_ h_______ h-'-m h- o-e- e- h-'-m-t- ------------------------- ha'im hu omer et ha'emet?
ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯು ಇಷ್ಟವೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಸಂದೇಹ. ‫-יננ- -ודע---ם הו----מת----ב א-תי-‬ ‫_____ י____ א_ ה__ ב___ א___ א_____ ‫-י-נ- י-ד-ת א- ה-א ב-מ- א-ה- א-ת-.- ------------------------------------ ‫אינני יודעת אם הוא באמת אוהב אותי.‬ 0
eyn--i--o-a'a--im hu be'e--- o-e- oti. e_____ y______ i_ h_ b______ o___ o___ e-n-n- y-d-'-t i- h- b-'-m-t o-e- o-i- -------------------------------------- eyneni yoda'at im hu be'emet ohev oti.
ಅವನು ನನಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಂದೇಹ. ‫אינ---יוד-ת ----וא יכת-ב --.‬ ‫_____ י____ א_ ה__ י____ ל___ ‫-י-נ- י-ד-ת א- ה-א י-ת-ב ל-.- ------------------------------ ‫אינני יודעת אם הוא יכתוב לי.‬ 0
e-ne-------'at----h- --h-o--li. e_____ y______ i_ h_ i_____ l__ e-n-n- y-d-'-t i- h- i-h-o- l-. ------------------------------- eyneni yoda'at im hu ikhtov li.
ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಸಂದೇಹ. ‫א---י י--ע- א--הו- -ת-תן-א-תי.‬ ‫_____ י____ א_ ה__ י____ א_____ ‫-י-נ- י-ד-ת א- ה-א י-ח-ן א-ת-.- -------------------------------- ‫אינני יודעת אם הוא יתחתן איתי.‬ 0
eyn--i ---a----im--- i--at-- ---. e_____ y______ i_ h_ i______ i___ e-n-n- y-d-'-t i- h- i-x-t-n i-i- --------------------------------- eyneni yoda'at im hu itxaten iti.
ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಲು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನಾ? ‫-אם-הוא-באמת-או-ב-א--י-‬ ‫___ ה__ ב___ א___ א_____ ‫-א- ה-א ב-מ- א-ה- א-ת-?- ------------------------- ‫האם הוא באמת אוהב אותי?‬ 0
h------- --'--e- ohev-oti? h____ h_ b______ o___ o___ h-'-m h- b-'-m-t o-e- o-i- -------------------------- ha'im hu be'emet ohev oti?
ಅವನು ನನಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನಾ? ‫-א----א---מת--כת------‬ ‫___ ה__ ב___ י____ ל___ ‫-א- ה-א ב-מ- י-ת-ב ל-?- ------------------------ ‫האם הוא באמת יכתוב לי?‬ 0
ha'i- h--b--e-e---k-t-v l-? h____ h_ b______ i_____ l__ h-'-m h- b-'-m-t i-h-o- l-? --------------------------- ha'im hu be'emet ikhtov li?
ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನಾ? ‫האם -ו--ב-----תח-ן -י-י?‬ ‫___ ה__ ב___ י____ א_____ ‫-א- ה-א ב-מ- י-ח-ן א-ת-?- -------------------------- ‫האם הוא באמת יתחתן איתי?‬ 0
h-'--------'e-e- i-x--en -t-? h____ h_ b______ i______ i___ h-'-m h- b-'-m-t i-x-t-n i-i- ----------------------------- ha'im hu be'emet itxaten iti?

ಮಿದುಳು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ?

ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಜರಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಕಲಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಿದುಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಖಚಿತ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೂಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಿದುಳಿಗೆ ಕಲಿಯದೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಕರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ರಚನಾಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮೂಲವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯಲು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಪಾಠಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಗದಿತ ಕ್ರಮ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಪದಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾಗಗಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಲಿಯಲಾಗುವುದು. ಜಟಿಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ಮಿದುಳಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೈದ್ದಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ.