외국어 숙어집

ko 일상대화 3   »   he ‫שיחת חולין 3‬

22 [스물둘]

일상대화 3

일상대화 3

‫22 [עשרים ושתיים]‬

22 [essrim ushtaim]

‫שיחת חולין 3‬

[ssixat xulin 3]

각 공백을 클릭하여 텍스트를 보거나:   

한국어 히브리어 놀다
담배 피워요? ‫א- / ה מ--- / ת?‬ ‫את / ה מעשן / ת?‬ 0
at--/a- m-------/m---------?atah/at me'ashen/me'ashenet?
전에는요. ‫ב--- ע-----.‬ ‫בעבר עישנתי.‬ 0
b'---- i------.b'avar ishanti.
하지만 지금은 더 이상 안 피워요. ‫א-- ע---- א-- כ-- ל- מ--- / ת.‬ ‫אבל עכשיו אני כבר לא מעשן / ת.‬ 0
av-- a------- a-- k--- l- m-------/m---------.aval akhshayw ani kvar lo me'ashen/me'ashenet.
   
제가 담배를 피우면 방해가 돼요? ‫י---- ל- א- א---?‬ ‫יפריע לך אם אעשן?‬ 0
ya----- l----/l--- i- a------?yafri'a lekha/lakh im a'ashen?
아니요, 절대 아니에요. ‫ל-- כ-- ל-.‬ ‫לא, כלל לא.‬ 0
lo- k--- l-.lo, klal lo.
그건 저에게 방해가 안 돼요. ‫ז- ל- י---- ל-.‬ ‫זה לא יפריע לי.‬ 0
ze- l- y------ l-.zeh lo yafri'a li.
   
뭘 마시겠어요? ‫ת--- / י ל---- מ---?‬ ‫תרצה / י לשתות משהו?‬ 0
ti-----/t----- l------ m------?tirtseh/tirtsi lishtot mashehu?
브랜디요? ‫כ---- ק-----?‬ ‫כוסית קוניאק?‬ 0
ko--- q------?kosit qonya'q?
아니요, 맥주가 낫겠어요. ‫ל-- א-- מ---- / פ- ב---.‬ ‫לא, אני מעדיף / פה בירה.‬ 0
lo- a-- m------/m-------- b----.lo, ani ma'adif/ma'adifah birah.
   
여행을 많이 해요? ‫א- / ה נ--- / ת ה---?‬ ‫את / ה נוסע / ת הרבה?‬ 0
at--/a- n-----/n---- h------?atah/at nose'a/nosat harubeh?
네, 대부분 출장 여행 들이에요. ‫כ-- ל--- א-- נ----- ע----.‬ ‫כן, לרוב אלה נסיעות עסקים.‬ 0
ke-- l---- e--- n------ a-----.ken, larov eleh nesi'ot asaqim.
하지만 지금은 휴가 중이에요. ‫א-- כ-- א---- נ----- כ-- ב-----.‬ ‫אבל כעת אנחנו נמצאים כאן בחופשה.‬ 0
av-- k---- a----- n-------- k--- b--------.aval ka'et anaxnu nimtse'im ka'n b'xufshah.
   
너무 더워요! ‫א--- ח---‬ ‫איזה חום!‬ 0
ey--- x--!eyzeh xom!
네, 오늘은 정말 더워요. ‫כ-- ה--- ב--- ח-.‬ ‫כן, היום באמת חם.‬ 0
ke-- h---- b----- x--.ken, hayom b'emet xam.
발코니로 나가요. ‫נ-- ל-----.‬ ‫נצא למרפסת.‬ 0
ne--- l---------.netse lamirpeset.
   
내일은 여기서 파티가 있어요. ‫מ-- ת---- כ-- מ----.‬ ‫מחר תהייה כאן מסיבה.‬ 0
ma--- t----- k--- m------.maxar tihieh ka'n mesibah.
당신도 와요? ‫ת--- / י ל-----?‬ ‫תרצה / י להצטרף?‬ 0
ti-----/t----- l----------?tirtseh/tirtsi l'hitstaref?
네, 우리도 초대 받았어요. ‫כ-- ג- א---- מ------.‬ ‫כן, גם אנחנו מוזמנים.‬ 0
ke-- g-- a----- m-------.ken, gam anaxnu muzmanim.
   

언어와 글자

모든 언어는 인간간의 소통을 위한 것이다. 우리가 말하면, 우리가 생각하고 느끼는 것을 표현한다. 이때 우리는 늘 우리의 언어의 규칙을 따르지만은 않는다. 우리는 우리만의 언어인 구어체를 사용한다. 글로 쓰여진 언어는 다르다. 이때 우리의 언어의 모든 규칙이 나타난다. 글이야말로 언어를 진짜 언어로 만들어준다. 글은 언어를 가시화한다. 글을 통해 지식이 수천년을 걸쳐 전달된다. 그래서 글자는 모든 선진문명의 기본이다. 최초의 글을 5000여년 전에 발명되었다. 이는 수메르족의 설형문자였다. 이는 흙파화 위에 조각되어졌다. 이 설형문자는 3천여년 동안 사용되었다. 이와 비슷하게 고대 이집틘의 상형문자도 존재한다. 셀 수 없이 많은 학자들이 이를 연구했다. 상형문자는 비교적 까다로운 글자시스템을 나타낸다. 단순한 이유때문에 개발되었을 것이다. 그때 당시 이집트는 많은 인구의 거대한 나라였다. 일상생활과 경제가 조직되어야 했다. 세금과 결제가 효율적으로 관리되어야 했다. 이를 위해 고대 이집트인들은 그들의 문자를 개발했다. 아파벳의 문자시스템은 그러나 수메르족으로 거슬러 올라간다. 각 글은 이를 사용하는 사람에 대해 많은 것을 알려준다. 그 외에 각 국가는 그의 글을 통해 자기만의 특징을 갖는다. 유감스럽게도 손으로 쓰는 글은 점점 더 사라지고 있다. 현대 기술로 인해 거의 불필요해지고 있다. 그러니: 말만 하지 마시고 글도 쓰십시오!
언어를 맞춰보세요!
칸나다어는 드라비다어족에 속하는 언어입니다. 이 언어는 주로 인도의 남부 지방에서 사용됩니다. 칸나다어는 인도아리안어군에 속하는 인도 북부의 언어와 친족 관계에 있지 않습니다. 칸나다어를 모국어로 사용하는 사람은 약 4천만 명 정도입니다. 이 언어는 인도 정부가 지정한 22개의 계획어 중 하나입니다. 칸나다어는 교착어입니다. 이는 접사에 의해 문법적 기능이 표현된다는 것을 의미합니다. 이 언어는 네 개의 지방어 그룹으로 나누어집니다. 말을 들으면 말하는 사람이 어느 지방 출신인가를 알 수 있을 뿐만 아니라, 그 사람의 사회적 신분도 알 수 있습니다. 칸나다어의 문어와 구어는 서로 상당히 다릅니다. 그리고 수많은 인도의 언어와 같이 칸나다어에는 고유한 문자가 있습니다. 이 문자는 자모 문자와 음절 문자가 혼합된 형태의 문자입니다. 이 문자는 많은 둥근 기호로 이루어져 있는 바, 이러한 둥근 기호는 남인도 언어에 사용되는 문자의 전형적인 형태입니다. 이 아름다운 문자를 배운다는 것은 정말 재미있는 일입니다...