외국어 숙어집

ko 여행 준비   »   he ‫הכנות לנסיעה‬

47 [마흔일곱]

여행 준비

여행 준비

‫47 [ארבעים ושבע]‬

47 [arba\'im w\'sheva]

‫הכנות לנסיעה‬

[hakhanot lan'si'ah]

각 공백을 클릭하여 텍스트를 보거나:   

한국어 히브리어 놀다
당신이 우리 여행가방을 싸야 해요! ‫ע--- ל---- א- ה------- ש---.‬ ‫עליך לארוז את המזוודות שלנו.‬ 0
al------/a----- l----- e- h--------- s------.aleykhah/alaikh l'eroz et hamizwadot shelanu.
아무 것도 잊어버리면 안 돼요! ‫א- ת--- / י כ---.‬ ‫אל תשכח / י כלום.‬ 0
al t------/t------- k---.al tishkax/tishkexi klum.
당신은 큰 여행가방이 필요해요! ‫א- / ה צ--- / ה מ----- ג---- י---.‬ ‫את / ה צריך / ה מזוודה גדולה יותר.‬ 0
at--/a- t------/t------- m------ g----- y----.atah/at tsarikh/tsrikhah mizwdah gdolah yoter.
   
여권을 잊지 마세요! ‫א- ת--- / י א- ה-----.‬ ‫אל תשכח / י את הדרכון.‬ 0
al t------/t------- e- h------.al tishkax/tishkexi et hadrkon.
비행기 표를 잊지 마세요! ‫א- ת--- / י א- כ---- ה----.‬ ‫אל תשכח / י את כרטיס הטיסה.‬ 0
al t------/t------- e- k----- h------.al tishkax/tishkexi et kartis hatisah.
여행자 수표를 잊지 마세요! ‫א- ת--- / י א- ה----- ה------.‬ ‫אל תשכח / י את המחאות הנוסעים.‬ 0
al t------/t------- e- h------- h-------.al tishkax/tishkexi et hamxa'ot hanos'im.
   
선탠 로션을 가져 가세요. ‫ק- / י ק-- ש----.‬ ‫קח / י קרם שיזוף.‬ 0
qa-/q-- q--- s-----.qax/qxi qrem shizuf.
선글라스를 가져 가세요. ‫ק- / י מ---- ש--.‬ ‫קח / י משקפי שמש.‬ 0
qa-/q-- m-------- s------.qax/qxi mishqefey shemesh.
햇빛 차단용 모자를 가져 가세요. ‫ק- / י כ---.‬ ‫קח / י כובע.‬ 0
qa-/q-- k---.qax/qxi kova.
   
지도를 가져 가고 싶어요? ‫ה-- א- / ה ר--- ל--- מ-- כ-----?‬ ‫האם את / ה רוצה לקחת מפת כבישים?‬ 0
ha--- a---/a- r-----/r----- l------ m---- k------?ha'im atah/at rotseh/rotsah laqaxat mapat kvishim?
여행 책자를 가져 가고 싶어요? ‫א- / ה ר--- ל---- מ----?‬ ‫את / ה רוצה לשכור מדריך?‬ 0
at--/a- r-----/r----- l------ m------?atah/at rotseh/rotsah lisskor madrikh?
우산을 가져 가고 싶어요? ‫א- / ה ר--- ל--- מ----?‬ ‫את / ה רוצה לקחת מטריה?‬ 0
at--/a- r-----/r----- l------ m------?atah/at rotseh/rotsah laqaxat mitriah?
   
바지와, 셔츠와, 양말을 꼭 가져 가세요. ‫ז--- / ז--- א- ה-------- ה------- ה------.‬ ‫זכור / זכרי את המכנסיים, החולצות, הגרביים.‬ 0
z'----/z----- e- h----------- h--------- h--------.z'khor/zikhri et hamikhnasim, haxultsot, hagarbaim.
넥타이와, 벨트와, 자켓을 꼭 가져 가세요. ‫ז--- / ז--- א- ה------- ה------- ה-----.‬ ‫זכור / זכרי את העניבות, החגורות, הזקטים.‬ 0
z'----/z----- e- h--------- h--------- h---------.z'khor/zikhri et ha'anivot, haxagorot, hazhaqetim.
잠옷과, 나이트 가운과, 티셔츠를 꼭 가져 가세요. ‫ז--- / ז--- א- ה-------- כ----- ה----- ו-------.‬ ‫זכור / זכרי את הפיג’מות, כותנות הלילה, והחולצות.‬ 0
z'----/z----- e- h--------- k----- h-------- w----------.z'khor/zikhri et hapijamot, kutnot halaylah, w'haxultsot.
   
당신은 신발과, 샌들과 부츠가 필요해요. ‫א- / ה צ--- / כ- ל--- נ------ ס----- ו------.‬ ‫את / ה צריך / כה לקחת נעליים, סנדלים ומגפיים.‬ 0
at--/a- t------/t------- l------ n-------- s------- u--------.atah/at tsarikh/tsrikhah laqaxat na'alaim, sandalim umagafaim.
당신은 손수건과, 비누와, 손톱깍이가 필요해요. ‫א- / ה צ--- / כ- ל--- מ------ ס--- ו------- ל---------.‬ ‫את / ה צריך / כה לקחת ממחטות, סבון ומספריים לציפורניים.‬ 0
at--/a- t------/t------- l------ m-------- s---- u--------- l-----------.atah/at tsarikh/tsrikhah laqaxat mimxatot, sabon umisparaim l'tsipornaim.
당신은 빗과, 칫솔과, 치약이 필요해요. ‫א- / ה צ--- / כ- ל--- מ---- מ---- ש----- ו---- ש-----.‬ ‫את / ה צריך / כה לקחת מסרק, מברשת שיניים ומשחת שיניים.‬ 0
at--/a- t------/t------- l------ m------ m------- s------ u------- s------.atah/at tsarikh/tsrikhah laqaxat masreq, mivrshet shinaim umishxat shinaim.
   

언어의 미래

13억이 넘는 사람들이 중국어를 구사한다. 이로써 중국어가 세계적으로 가장 많이 사용되는 언어이다. 이것은 앞으로 몇 년동안도 유지될 것이다. 다른 언어의 미래는 보다 덜 긍정적으로 보인다. 많은 지방 언어들이 사멸될 것이기 때문이다. 현재 약 6000여가의 언어가 구사된다. 전문가들은 그러나 이들 대다수가 사멸될 위기에 처해있다고 추측한다. 즉, 90%의 언어들이 사라질 것이라는 듯이다. 이들 중 대부분이 이 세기에 이미 사멸할 것이다. 이것은 매일 하나의 언어가 사라진다는 것을 의미한다. 또한 미래에 소수의 언어의 의미가 변경될 것이다. 아직은 영어가 두 번째 순위에 올라와 있다. 하지만 언어의 네이티브 스피커들의 수가 항상 확고하게 유지되지는 않는다. 여기에는 인구학적 발전이 책임이 있다. 몇십년 후에는 다른 언어들이 지배적일 것이다. 2위와 3위에는 곧 힌두어/우르두어 그리고 아랍어가 설 것이다. 영어는 단지 4위를 차지할 것이다. 독일어는 상위 10위에서 완전히 사라질 것이다. 대신에 말라이어가 가장 중요한 언어 중 하나에 속할 것이다. 많은 언어들이 사멸해가는 동안, 새로운 언어가 생겨날 것이다. 이들은 하이브리드어일 것이다. 이러한 언어적 혼합형태는 특히 도시에서 구사될 것이다. 완전히 새로운 언어의 변형이 발달되기도 할 것이다. 미래애는 그러하니 여거 가지 형태의 영어가 존재할 것이다. 2개국어 구사하는 사람들의 수가 전 세계적으로 현저하게 늘어날 것이다. 우리가 미래에 어떻게 말할 것인지는 아직 불명확하다. 하지만 100년에도 가기 다른 언어가 존재할 것이다. 그러니 공부는 그렇게 빨리 끝나지는 않을 것이다 …
언어를 맞춰보세요!
체코어는 약 1천2백만 명이 모국어로 사용하는 언어입니다. 이 언어는 서슬라브어파에 속합니다. 체코어와 슬로바키아어는 상당히 유사합니다. 이는 이 두 민족이 공동의 역사를 가졌기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 이 두 언어에는 몇 가지 점에서 차이가 있습니다. 젊은 체코인과 슬로바키아인은 서로 의사 소통을 하는 데 가끔 어려움을 겪습니다. 하지만 혼합 언어를 사용하는 사람도 있답니다. 체코어에서는 구어와 문어가 분명히 구별됩니다. 고급 체코어는 주로 문어에 사용된다고 말할 수 있을 것입니다. 공식적인 행사나 언론에서만 이 고급 체코어를 말로 표현합니다. 이러한 엄격한 구분이 체코어의 주요 특징 중 하나입니다. 체코어의 문법이 아주 쉽지는 않습니다. 예를 들어 일곱 가지의 격변화와 네 가지의 성이 있습니다. 하지만 이때문에 배울 때 아주 재미가 있습니다. 또 배울 때 새로운 것을 많이 배울 수 있습니다.