외국어 숙어집

여행지에서의 활동   »   ‫פעילויות בחופשה‬

48 [마흔여덟]

여행지에서의 활동

여행지에서의 활동

‫48 [ארבעים ושמונה]‬

48 [arba\'im ushmoneh]

+

‫פעילויות בחופשה‬

[pe'eyluyot b'xufshah]

각 공백을 클릭하여 텍스트를 보거나:   

한국어 히브리어 놀다
해변이 깨끗해요? ‫ה-- ה--- נ--?‬ ‫האם החוף נקי?‬ 0
ha--- h---- n---? ha'im haxof naqi?
+
거기서 수영할 수 있어요? ‫א--- ל---- ש-?‬ ‫אפשר לשחות שם?‬ 0
ef---- l------ s---? efshar lissxot sham?
+
거기서 수영하는 것이 안 위험해요? ‫ל- מ---- ל---- ש-?‬ ‫לא מסוכן לשחות שם?‬ 0
lo m------ l------ s---? lo mesukan lissxot sham?
+
     
여기서 파라솔을 빌릴 수 있어요? ‫א--- ל---- כ-- ש----?‬ ‫אפשר לשכור כאן שמשיה?‬ 0
ef---- l------ k--- s--------? efshar lisskor ka'n shimshiah?
+
여기서 일광욕 의자를 빌릴 수 있어요? ‫א--- ל---- כ-- כ-- ח--?‬ ‫אפשר לשכור כאן כסא חוף?‬ 0
ef---- l------ k--- k--- x--? efshar lisskor ka'n kise xof?
+
여기서 보트를 빌릴 수 있어요? ‫א--- ל---- כ-- ס---?‬ ‫אפשר לשכור כאן סירה?‬ 0
ef---- l------ k--- s----? efshar lisskor ka'n sirah?
+
     
저는 파도타기를 하고 싶어요. ‫ה---- ש-- / ה ל----.‬ ‫הייתי שמח / ה לגלוש.‬ 0
ha--- s------/s------ l------. haiti ssameax/ssmexah liglosh.
+
저는 잠수를 하고 싶어요. ‫ה---- ש-- / ה ל----.‬ ‫הייתי שמח / ה לצלול.‬ 0
ha--- s------/s------ l------. haiti ssameax/ssmexah litslol.
+
저는 수상스키를 타고 싶어요. ‫ה---- ב---- ע--- ס-- מ--.‬ ‫הייתי בשמחה עושה סקי מים.‬ 0
ha--- b-------- o----/o---- s-- m---. haiti bessimxah osseh/ossah sqi maim.
+
     
서핑보드를 빌릴 수 있어요? ‫א--- ל---- ג---?‬ ‫אפשר לשכור גלשן?‬ 0
ef---- l------ g------? efshar lisskor galshan?
+
잠수장비를 빌릴 수 있어요? ‫א--- ל---- צ--- צ----?‬ ‫אפשר לשכור ציוד צלילה?‬ 0
ef---- l------ t---- t------? efshar lisskor tsiud tslilah?
+
수상스키를 빌릴 수 있어요? ‫א--- ל---- מ---- מ--?‬ ‫אפשר לשכור מגלשי מים?‬ 0
ef---- l------ m-------- m---? efshar lisskor migleshey maim?
+
     
저는 아직 초보자예요. ‫א-- מ----.‬ ‫אני מתחיל.‬ 0
an- m-----. ani matxil.
+
저는 중급이에요. ‫א-- ב-----.‬ ‫אני בינוני.‬ 0
an- b------. ani beynoni.
+
저는 그걸 꽤 잘해요. ‫י- ל- נ-----.‬ ‫יש לי ניסיון.‬ 0
ye-- l- n------. yesh li nisayon.
+
     
스키 리프트가 어디 있어요? ‫ה--- נ---- מ---- ה---?‬ ‫היכן נמצאת מעלית הסקי?‬ 0
he----- n------- m------ h----? heykhan nimtse't ma'alit hasqi?
+
스키장비가 있어요? ‫ה-- י- א--- מ---- ס--?‬ ‫האם יש איתך מגלשי סקי?‬ 0
ha--- y--- i---- m-------- s--? ha'im yesh itkha migleshey sqi?
+
스키 신발이 있어요? ‫ה-- י- א--- נ--- ס--?‬ ‫האם יש איתך נעלי סקי?‬ 0
ha--- y--- i---- n------ s--? ha'im yesh itkha na'aley sqi?
+
     

그림의 언어

독일의 잠언 중에: ‘그림은 천 개의 단어보다 많은 것을 말한다’가 있다. 이것은 언어보다 그림이 종종 빨리 이해된다는 것을 의미한다. 또한 그림은 느낌을 보다 잘 운반한다. 그래서 광고에서 많은 그림들이 배치된다. 그림은 언어하고 다르게 작동한다. 이들은 여러 가지를 동시에 보여주며 그의 총체로 효과가 있다. 즉, 그림 전체가 한 특정 효과를 가진다. 언어에 있어서는 대부분 현저하게 많은 단어가 필요하다. 그림과 언어는 그러나 짝을 이룬다. 그림을 묘사하기 위해서는 우리는 언어를 필요로 한다. 반대로 많은 텍스트는 그림을 통해서야 분명해진다. 그림과 언어의 관계는 언어학자들이 연구한다. 하지만 그림이 그 자체로도 언어인지라는 질문이 생긴다. 무언가가 촬영이 되면 우리는 그림을 구경할 수가 있다. 하지만 영화의 진술은 구체적이지 못하다. 하나의 그림이 언어로 작동하기 위해서는 구체적이어야 한다. 덜 보여줄 수록 메세지가 명확해진다. 이를 잘 나타내는 사례는 국제 통용 기호이다. 국제 통용 기호는 명백한 그림기호이다. 이들은 구두 언어를 대체하고 시각적인 의사소통이다. 금연 국제 통용 기호는 누구나 안다. 줄을 그어 지워진 담배를 보여주는 기호이다. 세계화를 통해 그림이 점점 중요해진다. 하지만 그림의 언어도 배워야 한다. 이는 많은 사람들이 생각하는 것처럼 전세계적으로 알기 쉽지 않다. 왜냐하면 우리의 문화가 우리가 그림을 이해하는 것에 영향을 주기 때문이다. 우리가 보는 것은 많은 각기 다른 요소에 달려있다. 어떤 사람들은 그러니 담배를 보지 않고 어두운 선만 본다.
언어를 맞춰보세요!
터키어는 튀르크어족에 속하는 약 40여 언어 중 하나입니다. 이 언어가 가장 가까운 친족 관계에 있는 언어는 아제르바이잔어입니다. 약 8천만 명 이상의 사람이 이 언어를 모국어 또는 제2 언어로 사용합니다. 이 언어를 사용하는 사람은 특히 터키와 발칸 반도에 거주합니다. 하지만 해외 이주자들이 터키어를 유럽과 미국, 그리고 호주로도 전파하였습니다.A868 터키어 역시 다른 언어의 영향을 받았습니다. 무엇보다도 아랍어와 프랑스어에서 받아들인 낱말이 터키어의 어휘에 포함되어 있습니다. 터키어의 특징은 방언이 많다는 점입니다. 현재 사용되어 있는 표준어의 기반은 이스탄불 방언이라고 합니다. 이 언어에는 모두 합하여 여섯 가지의 격변화가 있습니다. 터키어의 또 다른 특징은 언어 구조가 교착어적인 성격을 띠고 있다는 점입니다. 이는 접사에 의해 문법적 기능이 표현된다는 것을 의미합니다. 이러한 어미의 순서는 결정되어 있지만 그 규정은 상당히 많습니다. 터키어와 인도게르만어족 계열의 언어가 다른 이유는 이 원칙 때문입니다.