Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
мүмкүн
Баардык адамдар мүмкүн Африкадан келген.
можа быць
Усе людзі можа быць паходзяць з Афрыкі.
ошондой эле
Ал арак ичет жана ошондой эле тамек сорот.
да гэтага
Яна п‘е спіртное, і да гэтага яна курціць.
бирдей
Ал анын менен бирдей бийик.
равна
Ён амаль такога ж росту як яна.