Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
кез-келгенде
Аюу кез-келгенде толук болот.
laiku pa laikam
Laiku pa laikam lācis paēd.
чындык менен
Чындык менен, көптөгөн адамдар башка саясий система каалайт.
saprotami
Saprotami, daudzi vēlas citādu politisko sistēmu.
жолдош
Алар жолдош турган.
rindā
Viņi stāv rindā.