Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
дарөо
Ал кыз дарөо жеткилик китепти заказ кылды.
imediat
Ea a comandat imediat cartea lipsă.
алгач күнү
Алгач күнү мен учуп жаткандым.
alaltăieri
Am fost bolnav acum două zile, și anume alaltăieri și ieri.
узак
Мен бекем күтүү көзөнөндө узак күттүм.
mult timp
A trebuit să aștept mult timp în sala de așteptare.