Алфавитти үйрөнүңүз Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Чет тилинин алфавиттерин онлайн окуганды жана айтканды үйрөнүңүз. 40тан ашуун алфавит бар.

Эгер сиз үйрөнүп жаткан тилде окуп жана жазгыңыз келсе, алфавиттерди үйрөнүү зарыл. Алар тилдердеги тамгалардын тыбыштары боюнча пайдалуу маалымат менен камсыз кылып, сүйлөп жатканда табигыйраак угулат. Азыр үйрөнүп баштоо үчүн ылдый сыдырып, 40тан ашык алфавиттин ичинен тандаңыз.