Сүйлөшмө

At the zoo   »   在 动物园 里 。

43 [кырк үч]

At the zoo

At the zoo

43[四十三]

43 [Sìshísān]

+

在 动物园 里 。

[zài dòngwùyuán lǐ.]

Текстти көрүү үчүн ар бир бош жерди бассаңыз болот же:   

кыргызча кытайча (жөнөкөйлөштүрүлгөн) Ойноо Дагы
Зоопарк тигил жерде. 动物- 在 那- 。 动物园 在 那边 。 0
Dò-------- z-- n- b---. Dòngwùyuán zài nà biān.
+
Тигинде жирафтар бар. 长颈- 在 那- 。 长颈鹿 在 那边 。 0
Ch--------- z-- n- b---. Chángjǐnglù zài nà biān.
+
Аюулар кайда? 熊 都 在 哪- ? 熊 都 在 哪里 ? 0
Xi--- d-- z-- n---? Xióng dōu zài nǎlǐ?
+
     
Пилдер кайда? 大象 都 在 哪- ? 大象 都 在 哪里 ? 0
Dà x---- d-- z-- n---? Dà xiàng dōu zài nǎlǐ?
+
Жыландар кайда? 蛇 都 在 哪- ? 蛇 都 在 哪里 ? 0
Sh- d-- z-- n---? Shé dōu zài nǎlǐ?
+
Арстандар кайда? 狮子 都 在 哪- ? 狮子 都 在 哪里 ? 0
Sh--- d-- z-- n---? Shīzi dōu zài nǎlǐ?
+
     
Менде камера бар. 我 有 一- 照-- 。 我 有 一台 照相机 。 0
Wǒ y-- y- t-- z----------. Wǒ yǒu yī tái zhàoxiàngjī.
+
Менде киноаппарат да бар. 我 也 有 一- 电---- 。 我 也 有 一台 电影摄影机 。 0
Wǒ y---- y- t-- d------- s--------. Wǒ yěyǒu yī tái diànyǐng shèyǐngjī.
+
Батарея кайда? 电池 在 哪- ? 电池 在 哪里 ? 0
Di----- z-- n---? Diànchí zài nǎlǐ?
+
     
Пингвиндер кайда? 企鹅 都 在 哪- ? 企鹅 都 在 哪里 ? 0
Qì-- d-- z-- n---? Qì'é dōu zài nǎlǐ?
+
Кенгурулар кайда? 袋鼠 都 在 哪- ? 袋鼠 都 在 哪里 ? 0
Dà---- d-- z-- n---? Dàishǔ dōu zài nǎlǐ?
+
Кериктер кайда? 犀牛 都 在 哪- ? 犀牛 都 在 哪里 ? 0
Xī--- d-- z-- n---? Xīniú dōu zài nǎlǐ?
+
     
Туалет кайда? 厕所 在 哪- ? 厕所 在 哪里 ? 0
Cè--- z-- n---? Cèsuǒ zài nǎlǐ?
+
Тигил жерде кафе бар. 那边 有 一- 咖-- 。 那边 有 一间 咖啡厅 。 0
Nà b--- y-- y- j--- k---- t---. Nà biān yǒu yī jiàn kāfēi tīng.
+
Тигил жерде ресторан бар. 那边 有 一- 饭- 。 那边 有 一家 饭店 。 0
Nà b--- y-- y---- f------. Nà biān yǒu yījiā fàndiàn.
+
     
Төөлөр кайда? 骆驼 都 在 哪- ? 骆驼 都 在 哪里 ? 0
Lu---- d-- z-- n---? Luòtuó dōu zài nǎlǐ?
+
Гориллалар менен зебралар кайда? 大猩- 和 斑- 都 在 哪- ? 大猩猩 和 斑马 都 在 哪里 ? 0
Dà x------- h- b---- d-- z-- n---? Dà xīngxīng hé bānmǎ dōu zài nǎlǐ?
+
Жолборстор менен крокодилдер кайда? 老虎 和 鳄- 都 在-- ? 老虎 和 鳄鱼 都 在哪里 ? 0
Lǎ--- h- è-- d-- z-- n---? Lǎohǔ hé èyú dōu zài nǎlǐ?
+