© Christian Delbert - Fotolia | Light house on Cape Cod, MA. USA

Išmokite abėcėlę Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Išmokite skaityti ir kalbėti užsienio abėcėlėmis internete. Yra daugiau nei 40 abėcėlių.

Abėcėlės yra būtinos norint išmokti, jei norite skaityti ir rašyti ta kalba, kurią mokate. Jie suteikia naudingos informacijos apie raidžių garsus kalbomis ir padeda jums kalbėti natūraliau. Slinkite žemyn ir pasirinkite iš daugiau nei 40 abėcėlių, kad pradėtumėte mokytis dabar.

lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
a - /eɪ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
bee - /biː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
cee - /siː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
dee - /diː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
e - /iː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
i - /aɪ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
kay - /keɪ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
em - /ɛm/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
en - /ɛn/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
o - /oʊ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
pee - /piː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
cue - /kjuː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ar - /ɑr/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
tee - /tiː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
u - /juː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
vee - /viː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
ex - /ɛks/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image lt - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/