Pasikalbėjimų knygelė

lt Šeima   »   es La Familia

2 [du]

Šeima

Šeima

2 [dos]

La Familia

Pasirinkite, kaip norite matyti vertimą:   
lietuvių ispanų Žaisti Daugiau
senelis e--ab-elo el abuelo e- a-u-l- --------- el abuelo
senelė l- a--e-a la abuela l- a-u-l- --------- la abuela
jis ir ji él - --la él y ella é- y e-l- --------- él y ella
tėvas el-padre el padre e- p-d-e -------- el padre
motina la--ad-e la madre l- m-d-e -------- la madre
jis ir ji él-y -lla él y ella é- y e-l- --------- él y ella
sūnus el h--o el hijo e- h-j- ------- el hijo
duktė l---i-a la hija l- h-j- ------- la hija
jis ir ji él y ---a él y ella é- y e-l- --------- él y ella
brolis el--e-ma-o el hermano e- h-r-a-o ---------- el hermano
sesuo la-h--ma-a la hermana l- h-r-a-a ---------- la hermana
jis ir ji é--y --la él y ella é- y e-l- --------- él y ella
dėdė e- --o el tío e- t-o ------ el tío
teta l----a la tía l- t-a ------ la tía
jis ir ji él---e--a él y ella é- y e-l- --------- él y ella
Mes (esame) šeima. N-s-t-os so-os--n---amil--. Nosotros somos una familia. N-s-t-o- s-m-s u-a f-m-l-a- --------------------------- Nosotros somos una familia.
Šeima (yra) nemaža. La f--il-a --------qu---. La familia no es pequeña. L- f-m-l-a n- e- p-q-e-a- ------------------------- La familia no es pequeña.
Šeima (yra) didelė. L------li---- -rand-. La familia es grande. L- f-m-l-a e- g-a-d-. --------------------- La familia es grande.

Ar visi kalbame afrikiečių kalba?

Ne visi esame lankęsi Afrikoje. Vis dėlto, gali būti, kad ten pabuvojo kiekviena kalba! Bent jau tuo tiki dauguma mokslininkų. Jų nuomone, visų kalbų ištakos glūdi Afrikoje. Visos kalbos pasklido po pasaulį būtent iš Afrikos. Iš viso egzistuoja daugiau nei 6000 skirtingų kalbų. Tačiau sakoma, kad visos jos turi bendras šaknis Afrikoje. Tyrinėtojai palygino skirtingų kalbų fonemas. Fonemos – tai mažiausi funkciniai kalbos elementai. Pakeitus fonemą, keičiasi žodžio reikšmė. Tai pailiustruoti padės pavyzdys iš anglų kalbos. Anglų kalboje dip ir tip reiškia du skirtingus dalykus. Tad /d/ ir /t/ yra skirtingos fonemos. Toks fonetinis įvairumas yra didžiausias afrikiečių kalbose. Tačiau šis įvairumas mažėja vis labiau tolstant nuo žemyno. Ir būtent tai, mokslininkų nuomone, įrodo jų teoriją. Daugėjant kalbančiųjų, kalba suvienodėja. Gyventojų teritorijos pakraščiuose genetinis variantiškumas mažėja. Tai priklauso ir nuo to fakto, kad mažėja „naujakurių“. Kuo mažiau migruojančių genų, tuo vienodesnė tampa populiacija. Mažėja galimų genų kombinacijų. Todėl migravusios populiacijos nariai tampa panašūs vieni į kitus. Mokslininkai tai vadina pradininko efektu. Žmonės, palikdami Afriką, su savimi pasiėmė ir savo kalbą. Negausus būrys naujakurių su savimi atsigabeno mažiau fonemų. Taip atskiros kalbos su laiku įgavo daugiau bendrumo. Pasirodo, yra įrodyta, jog Homo sapiens kilo iš Afrikos. Tad dabar laukiame žinių, ar iš ten pat kilo ir kalba...