Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
daļēji
Es jau daļēji esmu apēdis bumbieri.
partially
I have already partially eaten the pear.
lejā
Viņš lido lejā pa ieleju.
down
He flies down into the valley.
papildus
Pica ir papildus liela.
extra
The pizza is extra large.