Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
naktī
Naktī mēness spīd.
noḱe
Mesečinata sveti noḱe.
vienlīdz
Šie cilvēki ir dažādi, bet vienlīdz optimistiski!
isto
Tie luǵe se različni, no isto taka optimistični!
diemžēl
Diemžēl es aizmirsu uzpildīt degvielu.
za žal
Za žal, zaboraviv da goriv.