Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
brīdināt pret
Drīkst tikai brīdināt pret kodolieroču lietošanu.
abraten
Vom Einsatz von Atomwaffen kann man nur abraten.
ražot
Ar robotiem var ražot lētāk.
produzieren
Man kann mit Robotern billiger produzieren.
kodīt
Suns ir iekodis zariņā.
verbeißen
Der Hund hat sich in einen Stock verbissen.