Spēles

Attēlu skaits : 2 Opciju skaits : 3 Laiks sekundēs : 6 Parādītās valodas : Rādīt abas valodas

0

0

Iegaumējiet attēlus!
Kas trūkst?
uzvesties
Ne visi spēj uzvesties pie galda.
käyttäytyä
Kaikki eivät osaa käyttäytyä pöydässä.
improvizēt
Kempingojot, jāimprovizē daudz.
improvisoida
Kun leiriydyt, sinun täytyy improvisoida paljon.
vingrināties
Vingrošana uztur jaunu un veselu.
liikkua
Liikkuminen pitää sinut nuorena ja terveenä.