© MasterLu - Fotolia | The Painted Ladies of San Francisco, California, USA.

Apgūt alfabētu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Iemācieties lasīt un izrunāt svešvalodu alfabētu tiešsaistē. Pieejami vairāk nekā 40 alfabēti.

Alfabēti ir ļoti svarīgi, lai mācītos, ja vēlaties lasīt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Tie sniedz noderīgu informāciju par burtu skaņām valodās un palīdz izklausīties dabiskāk, kad runājat. Ritiniet uz leju un izvēlieties no vairāk nekā 40 alfabētiem, lai sāktu mācīties tūlīt.

lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
a - /eɪ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
bee - /biː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
cee - /siː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
dee - /diː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
e - /iː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ef (eff as a verb) - /ɛf/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
gee - /dʒiː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
aitch - /eɪtʃ/ - haitch - /heɪtʃ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
i - /aɪ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
jay - /dʒeɪ/ - jy - /dʒaɪ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
kay - /keɪ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
el or ell - /ɛl/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
em - /ɛm/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
en - /ɛn/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
o - /oʊ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
pee - /piː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
cue - /kjuː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ar - /ɑr/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ess (es-) - /ɛs/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
tee - /tiː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
u - /juː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
vee - /viː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
double-u - /ˈdʌbəl.juː/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ex - /ɛks/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
wy or wye - /waɪ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
zed - /zɛd/ - zee - /ziː/