© Natureactiv | Dreamstime.com

Apgūt alfabētu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Iemācieties lasīt un izrunāt svešvalodu alfabētu tiešsaistē. Pieejami vairāk nekā 40 alfabēti.

Alfabēti ir ļoti svarīgi, lai mācītos, ja vēlaties lasīt un rakstīt valodā, kuru mācāties. Tie sniedz noderīgu informāciju par burtu skaņām valodās un palīdz izklausīties dabiskāk, kad runājat. Ritiniet uz leju un izvēlieties no vairāk nekā 40 alfabētiem, lai sāktu mācīties tūlīt.

lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
a - /ä/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ą - /ɔ̃/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
be - /b/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ce - /t̪͡s̪/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
cie - /t͡ɕ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
de - /d̪/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
e - /ɛ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ef - /f/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
gie - /ɡ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ha - /x/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
i - /i/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
jot - /j/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ka - /k/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
el - /l/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
eł - /w/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
em - /m/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
en - /n̪/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
eń - /ɲ̟/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
o - /ɔ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ó or o z kreską - /u/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
pe - /p/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
er - /r/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
es - /s̪/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
eś - /ɕ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
te - /t̪/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
u - /u/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
wu - /v/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
igrek - /ɘ̟/[3]
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
zet - /z̪/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
ziet - /ʑ/
lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image lv - Alphabet Image
żet - /ʐ/