Mëso një gjuhë - falas, online, ose offline me aplikacione Android dhe iPhone

Me 50LANGUAGES mund të mësoni mbi 50 gjuhë si p.sh. gjuha Afrikane, Arabe, Kineze, Hollandeze, Angleze, Franceze, Indiane, Italiane, Japoneze, Persiane, Portugeze, Ruse, Spanjolle apo Turke nëpërmjet gjuhës tuaj amtare!

50L Steps Video

 


  • 50LANGUAGES përmban 100 mësime që i pajisin fillestarët me një fjalor bazë. Pa njohuri paraprake, ju do të mësoni të flisni rrjedhshëm fjali të shkurtra në situata të jetës reale.
  • Mësoni një gjuhë të re offline duke përdorur telefonin tuaj smart ose tabletin Android apo iOS - është falas!
  • Testo njohuritë e tua duke përdorur testet tona online. Ose përfto aplikacionin tonë me shumë teste dhe lojëra gjuhe.
  • Mëso 2000 fjalë që përdoren në 42 kontekste të ndryshme (p.sh. ushqim, zyrë, pazar).
  • Të gjitha file-t tona audio MP3 mund të shkarkohen falas, të shpërndahen (me CC licensë) dhe të përdoren në ndonjë aparat.
  • Bli librat 50LANGUAGES në kombinime të ndryshme të gjuhëve tek Amazon ose libraritë e tjera kryesore

Would you like to earn money as a language teacher or tutor? 50LANGUAGES TEACHERS will be launched soon to connect language teachers and learners worldwide. Register now for free! We will inform you when 50LANGUAGES TEACHERS is ready to use.

Mëso më shumë rreth 50LANGUAGES

0
0
0
0


Të disponueshme në 50LANGUAGES

Kurse online falas

Mëso shpejt një gjuhë të re me 100 mësime. Në të gjitha audiot bisedojnë folës në gjuhën e tyre amtare.

Libra

Nëse preferoni të mësoni një gjuhë duke përdorur materiale të shtypura, mund të blini librat tanë tek Amazon ose libraritë e tjera.

Postera të gjuhës

Perfekte për aktivitete në klasat e gjuhës. Përfto 6 postera me 288 fjalë të ngjashme në Anglisht dhe Gjermanisht!

Alfabetet

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabetet e huaja. Testoni njohuritë që keni mbi shkronjat nw gjuhw tw huaj.

Aplikacion Android

Aplikacioni përmban të gjitha mësimet e programit mësimor të 50LANGUAGES. Dhe është falas! Gjithashtu përmban edhe shumë teste dhe lojëra.

Aplikacion iOS - iPhone, iPad

Aplikacionet iOS të 50LANGUAGES janë të përsosura për të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë në çdo kohë dhe offline.

Gjëegjëzat fjalëkryq të gjuhës

Gjëegjëza fjalëkryq falas në 5 gjuhë dhe 20 kombinime gjuhe nga Goethe Verlag.

Numrat

Mëso të lexosh dhe flasësh numrat në gjuhë të huaj. Testo njohuritë e tua mbi numrat.

File-t Audio MP3 falas

Të gjitha file-t tona audio MP3 mund të shkarkohen falas, të shpërndahen (shih liçensën CC) dhe të përdoren në çdo aparat.

Teste gjuhe

Teste gjuhe online falas në 25 gjuhë dhe 600 kombinime. Testo aftësitë e tua në gjuhë!

Fjalori me figura

Mësoni mbi 2000 fjalë të kategorizuara në 42 subjekte të rëndësishme duke përdorur fjalorin me figura online.

Aplikacionet 50LANGUAGES tona për telefonat smart dhe tabletet Android dhe iOS

Gjithçka që ju nevojitet për të mësuar një gjuhë të re.

Verifikoje vetë - nuk ka as risk dhe as kontratë. Përfito falas të 100 mësimet.

Shkarko për
Android
Shkarko për
Apple iOS
50LANGUAGES
App of the day

Dëshmi

Veçoritë e aplikacioneve 50LANGUAGES falas

Aplikacionet shkarkohen falas. Secili nga 100 mësimet është falas!

Mësoni mbi 50 gjuhë

... Anglisht, Gjermanisht, Spanjisht, Kinezçe, …

MP3 file-t të përfshira

... mëso të flasësh si një folës i gjuhës amtare!

Responsive

100 subjektet nga jeta reale

…fjalori që mund ta përdorni menjëherë.

18 fraza për çdo subjekt

…të kategorizuara për një të mësuar më të lehtë.