Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
разделува
Нивната врска веројатно скоро ќе се раздели.
χωρίζω
Η σχέση τους πιθανόν να χωρίσει σύντομα.
предизвикува
Алкохолот може да предизвикува главоболки.
προκαλώ
Ο αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο.
фали
Таа го фали убавината на природата.
επαινώ
Επαινεί την ομορφιά της φύσης.