खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित वेटर
distingit
el cambrer distingit
वेगवेगळा
वेगवेगळे रंगणारे पेन्सिल
diferent
els llapis de colors diferents
एकटा
एकटा विधुर
solitari
el vidu solitari