खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
लवकरच्या
लवकरच्या शिक्षण
temprano
aprendizaje temprano
अर्जेंटाईनी
अर्जेंटाईनी टांगो
argentino
el tango argentino
प्रस्थित
प्रस्थित विमान
listo para despegar
el avión listo para despegar