खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
मौलिक
मौलिक न्याय
фундаментальный
фундаментальное справедливость
कठीण
कठीण टुकडा
твердый
твердый камень
तार्किक
तार्किक अनुक्रम
логичный
логичное расположение