खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
दूरदूर
वरून, एका दूरदूर उंचावर समुद्र पहायला मिळेल.
вдали
Сверху можно смотреть вдали на море.
निरंतर
तो निरंतर त्याच्या फोनावर वाचतो.
постоянно
Он постоянно читает на своем телефоне.
खाली
तो खाली जमिनीवर जोपला आहे.
внизу
Он лежит на полу.