© Masterlu | Dreamstime.com
© Masterlu | Dreamstime.com

Učite turski besplatno

Naučite turski brzo i jednostavno uz naš kurs jezika „Turski za početnike“.

bs bosanski   »   tr.png Türkçe

Naučite turski - prve riječi
Zdravo! Merhaba!
Dobar dan! İyi günler! / Merhaba!
Kako ste? / Kako si? Nasılsın?
Doviđenja! Görüşmek üzere!
Do uskoro! Yakında görüşmek üzere!

Šta turski jezik čini jedinstvenim?

Turski jezik ima značajne i jedinstvene osobine. Kao pripadnik Turkic grupe jezika, on ima svoje posebnosti koje ga izdvajaju. Sintaksa turskog jezika je aglutinativna, što znači da se koriste prefiksi i sufiksi za označavanje gramatičkih odnosa. Ovo je jedinstvena karakteristika koja ga razlikuje od većine evropskih jezika.

Turski jezik također koristi osmanlijski alfabet, koji se zasniva na arapskom pismu. Iako je sada zamenjen latinicom, ova istorijska osobina je još uvijek prisutna u mnogim turskim riječima. Interesantna osobina turskog jezika je njegova vokalna harmonija. To znači da se vokali unutar riječi mijenjaju kako bi se slagali sa prvom slogom, što stvara melodiju i ritam u govoru.

Pored toga, turski jezik ima bogatu i raznovrsnu leksiku. Mnoge riječi su preuzete iz arapskog, perzijskog, francuskog, italijanskog, engleskog i drugih jezika. Turski jezik je ključan za tursku kulturu i književnost. Bio je jezik velikih pisaca kao što su Orhan Pamuk i Nazim Hikmet, a njegovo razumijevanje je ključno za shvatanje turske kulture.

Turski jezik se također koristi u mnogim drugim zemljama. Osim u Turskoj, govori se u Azerbejdžanu, Bugarskoj, Kipru, Grčkoj, Makedoniji, Rumuniji, i drugim zemljama. Ukupno gledano, turski jezik je bogat, dinamičan i kompleksan. Njegove jedinstvene karakteristike, od aglutinativne sintakse do vokalne harmonije, čine ga posebno zanimljivim za proučavanje.

Čak i turski početnici mogu efikasno naučiti turski uz ’50LANGUAGES’ kroz praktične rečenice. Prvo ćete upoznati osnovne strukture jezika. Primjeri dijaloga vam pomažu da se izrazite na stranom jeziku. Predznanje nije potrebno.

Čak i napredni učenici mogu ponoviti i konsolidirati ono što su naučili. Naučite ispravne i često izgovorene rečenice i možete ih odmah koristiti. Moći ćete komunicirati u svakodnevnim situacijama. Iskoristite pauzu za ručak ili vrijeme u saobraćaju da naučite nekoliko minuta turskog. Učite u pokretu kao i kod kuće.