Spiel

Antall bilder : 2 Antall alternativer : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som vises : Vis begge språkene

0

0

Husk bildene!
Hva mangler?
eit forbod
ምእጋድ
ei flis
ማቶኔላ
eit fjell
ጎቦ