© swisshippo - Fotolia | Minsk

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lesa og uttala framande alfabet på nettet. Meir enn 40 alfabet er tilgjengelege.

Alfabet er avgjerande å lære om du vil lese og skrive på språket du lærer. Dei gir nyttig informasjon om lyden av bokstavar på språk og hjelper deg å høyrest meir naturleg ut når du snakkar. Rull ned og velg frå over 40 alfabet for å byrje å lære no.

nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
а /a/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
бэ /bɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
вэ /vɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
дэ /dɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
е /je/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ё /jo/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
зэ /zɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
і /i/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ка /ka/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
эл /ɛl/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
эм /ɛm/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
эн /ɛn/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
о /o/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
пэ /pɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
эр /ɛr/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
эс /ɛs/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
тэ /tɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
у /u/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
эф /ɛf/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ха /xa/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ша /ʂa/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ы /ɨ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
э /ɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ю /ju/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
я /ja/