© Naskoppi | Dreamstime.com
© Naskoppi | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lesa og uttala framande alfabet på nettet. Meir enn 40 alfabet er tilgjengelege.

Alfabet er avgjerande å lære om du vil lese og skrive på språket du lærer. Dei gir nyttig informasjon om lyden av bokstavar på språk og hjelper deg å høyrest meir naturleg ut når du snakkar. Rull ned og velg frå over 40 alfabet for å byrje å lære no.

nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
A a - /a/ or /ɐ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
B b - /b/ or /p/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
V v - /v/ or /f/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
G g - /ɡ/ or /k/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
D d - /d/ or /t/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
E e - /ɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Zh zh - /ʒ/ or /ʃ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Z z - /z/ or /s/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
I i - /i/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Y y - /j/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
K k - /k/ or /ɡ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
L l - /l/ or /ɫ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
M m - /m/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
N n - /n/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
O o - /ɔ/ or /o/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
P p - /p/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
R r - /r/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
S s - /s/ or /z/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
T t - /t/ or /d/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
U u - /u/ or /o/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
F f - /f/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
H h - /x/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Ts ts - /t͡s/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Ch ch - /t͡ʃ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Sh sh - /ʃ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Sht sht - /ʃt/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
A a - /ɤ/ or /ɐ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Y y - /j/ or not pronounced
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Yu yu - /ju/, /jo/, /u/ or /o/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
Ya ya - /ja/, /jɐ/, /a/ or /ɐ/