© Xantana | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lesa og uttala framande alfabet på nettet. Meir enn 40 alfabet er tilgjengelege.

Alfabet er avgjerande å lære om du vil lese og skrive på språket du lærer. Dei gir nyttig informasjon om lyden av bokstavar på språk og hjelper deg å høyrest meir naturleg ut når du snakkar. Rull ned og velg frå over 40 alfabet for å byrje å lære no.

nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
á - /a/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
dlouhé á - /aː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
bé - /b/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
cé - /ts/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
čé - /tʃ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
dé - /d/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ďé - /ɟ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
é - /ɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
dlouhé é - /ɛː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ije, - /ɛ/, /jɛ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ef - /f/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
gé - /ɡ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
há - /ɦ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
chá - /x/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
í, měkké í - /ɪ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
dlouhé í, - /iː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
jé - /j/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ká - /k/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
el - /l/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
em - /m/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
en - /n/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
eň - /ɲ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ó - /o/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
dlouhé ó - /oː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
pé - /p/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
kvé - /kv/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
er - /r/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
es - /s/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
eš - /ʃ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
té - /t/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ťé - /c/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ú - /u/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
dlouhé ú, - /uː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ů s kroužkem - /uː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
vé - /v/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
dvojité vé - /v/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
iks - /ks/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ypsilon, - /ɪ/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
dlouhé ypsilon, - /iː/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
zet - /z/
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
žet - /ʒ/