© Sepavo | Dreamstime.com

Lær alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lær å lesa og uttala framande alfabet på nettet. Meir enn 40 alfabet er tilgjengelege.

Alfabet er avgjerande å lære om du vil lese og skrive på språket du lærer. Dei gir nyttig informasjon om lyden av bokstavar på språk og hjelper deg å høyrest meir naturleg ut når du snakkar. Rull ned og velg frå over 40 alfabet for å byrje å lære no.

nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
a - [aː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
be - [beː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ce - [tseː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
de - [deː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
e - [eː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ef - [ɛf]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ge - [geː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ha - [xaː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
i - [iː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
jot - [jɔt]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ka - [kaː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
el - [ɛl]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
em - [ɛm]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
en - [ɛn]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
o - [oː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
pe - [peː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ku - [kuː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
er - [ɛr]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
es - [ɛs]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
te - [teː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
u - [uː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
vau - [faʊ]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
we - [veː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
iks - [iks]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
ypsilon - ['ʏpsilɔn]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
zett - [tsɛt]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
äh - [ɛː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
öh - [øː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
üh - [yː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
eszett, scharfes es - [ɛs'tsɛt]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
- [aiː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
- [auː]
nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image nn - Alphabet Image
- [oiː]